Önemli bir gelişme

Pazar, 20 Haziran 2010 - 05:00

Bundan birkaç gün önce kooperatifler hakkında bir yazı yayınlamıştım. Kooperatiflerin, ortaklarına tapu verdikten sonra kooperatif ortaklığından istifa etmeleri halinde kooperatifin, ortağa ait tapulu daireyi geri alma talebinde bulunduğunu, bu talebin mahkemece kabul edildiğini ve kararın da Yargıtay’ca onandığını söylemiştim. Ve yazımın sonuna bu kararın adil olmadığını, bir kooperatif ortağının tapusunu aldıktan sonra artık kooperatiften bağımsız olduğunu, bu durumda kooperatiften istifa edebileceğini ancak Yargıtay’ın kararı karşısında bugün için bunu tavsiye etmediğimi, bir gün karar değişirse bunu bildireceğimi yazmıştım.
Şimdi yeni haberler veriyorum. 13 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazete’de Kooperatifler Kanunu’nda yapılan değişiklik yayınlandı. Bu değişiklikte şöyle bir madde var, aynen yazıyorum: “Amacına ulaşılarak dağılma sürecine girmiş olan kooperatiflerden, çıkan veya çıkarılan ortağın konutu veya iş yeri çıkma veya çıkarılma sebebi ile geri alınamaz. Ancak eski ortaklar daha sonra oluşabilecek tasfiye masraflarına katılırlar.”
Anlaşıldı mı? Üstelik bu madde yayım tarihinde yürürlüğe girer. Yani yanlış karar ancak kanun değişikliği ile giderilmiş ve çok önemli bir hatadan dönülmüştür. Özellikle söylemek isterim ki vatandaşı bu derece ağır bir mağduriyete sürükleyecek her kararın böyle kanunla düzeltileceğini beklersek işimiz zor demektir. Zira eski hali ile de tapusunu almış vatandaşın dairesinin elinden alınması asla ve asla hukuk mantığının kabul edeceği bir işlem değildi. Bunu defalarca yazmıştım. İşte örneği. Bu hoş tamam, peki ya elinden dairesi alınan vatandaşın durumu ne olacak?
Hadi bakalım gel adaleti sağla! Demek istiyorum ki bir hatalı kararın sonucunu değiştirmek ve adaleti sağlamak çok kolay değil. Onun için adalet çok önemlidir. Soluduğumuz hava gibidir, varken varlığı hissedilmez, yokken önemi anlaşılır, hayatımızı etkiler.