Öneri doğru

Perşembe, 26 Kasım 2009 - 05:00

Bu yılın ortalarında bir aracı noterden satın aldım ama muayenesini yaptıramadım. Ben aldıktan 45 gün sonra da araca eski malikinin borcu için haciz konulduğunu gördüm. Benim olan mala başkasının borcu için haciz konur mu? Trafik tescil, adliyeye başvurun diyor, borçlu ben değilim ki başvurayım. Noter satışı önem taşımıyor ise biz niye notere gidiyoruz?  Ş.Ö.

Önce noter satışından başlayayım. Araç satışı noterde yapılıyor. Noterde yapılan satış geçerli bir satıştır, bu tamam. Ancak noter satışı yapıldıktan sonra bu satış belgesi ile trafik tescil bürosuna gitmek, yeni malik adına tescil yaptırmak lazım. Bunu yeni malik yaptırmasa bile buna ait bilgileri noterler yasa icabı trafik tescile bildirir. Buraya kadar tamam. Şimdi hacze geleyim. Bir kimsenin borcu için aracına haciz konabilir. Haciz tezkeresi trafik tescil bürosuna gönderilir. Tescil bürosu, borçlu adına kayıtlı ise o aracın kaydına haciz koyar. Bir başkası adına kayıtlı ise haciz koymaz durumu merciine bildirir. Sizin olayınızda demekki tescilde bir gecikme olmuş. Buna belki muayenenin yapılamamış olması neden olmuştur, belki bir başka neden vardır. Yani haciz talebi geldiğinde araç henüz eski malik adına kayıtlıdır. Sizin hacizden önce noterde satış işlemini yaptığınız dolayısı ile haciz tarihinde aracın artık eski malikin değil sizin olduğunu belgelemeniz halinde mesele hallolabilir. Bu nedenle adliyeye başvurmanız önerilmiştir, öneri de doğrudur.

Sözleşme geçersiz

Müteahhitten daire satın aldım ama “İskan alıp tapusunu çıkartayım, sana tapusunu o zaman vereceğim” deyip benimle bir sözleşme imzaladı ve daireye yerleştim. Ama bana hiçbir zaman tapu vermediği gibi meğerse daire onun değil arsa sahibininmiş. Bir süre sonra arsa sahibi beni mahkeme kararı ile tahliye ettirdi. Şimdi bunun hesabını ben kimden sorayım? Ş.N.

Hesabını kimden soracağınız açık, müteahhitten soracaksınız. İki imkanınız var. Birincisi savcılığa başvurun ve dolandırıldığınızı ileri sürüp elinizdeki belgeleri dilekçenize ekleyin. Müteahhit aleyhine ceza davası açılmasını sağlayın. İkinci yolda ise ödediğiniz paraların uğradığınız zararla birlikte size iadesini talep edin ve bu taleple dava açın. Bilemiyorum müteahhidin mali gücü nedir ama bugün yoksa yarın olur, zaman kaybetmeyin. Bu ikisi size tavsiye. Üçüncü tavsiye tüm okuyucularıma. Böyle düz beyaz kağıda yazılı sözleşme ile daire alınıp satılmaz. Bu geçersizdir. Ama meslek hayatımda satışların yüzde 90’ının bu yolla geçersiz şekilde yapıldığını görüyorum. Bunların da yüzde 90’ı ihtilaf konusu oluyor. Bir daire almak önemli, herkesin hayatında bir kere karşısına çıkar, bunu da sokağa atmayın. Bir daire parasının binde birini de bir meslektaşıma ödeyip sağlıklı bir sözleşme yapın sonra pişman olunduğunda iş işten geçiyor.