Örgütlenme kolaylaşıyor

Hükümet, Sendikalar Kanunu'nda yeni düzenlemeye gidiyor. Bakanlar Kurulu'nun grev ve lokavtı erteleme yetkisi kaldırılıyor, iş kolu barajı yüzde 10'dan 1'e düşürülüyor

07 Kasım 2009, Cumartesi 05:00
A A

BAKANLAR ERTELEYEMEYECEK

Çalışma Bakanlığı, Sendikalar Kanunu’nda köklü değişiklikler yaratacak bir yasa taslağı hazırladı. İşçi sendikaları konfederasyonlarına gönderilen taslakta, Bakanlar Kurulu’nun grev ve lokavtı erteleme yetkisinin kaldırılması öngörülüyor. Kararlaştırılmış ya da uygulanmakta olan grev veya lokavt, ilgililerin talebi üzerine, yetkili mahkeme kararıyla tamamen veya kısmen yasaklanabilecek.

ÜYELİK YAŞI 15'E İNECEK

Taslakta işçi tanımı yeniden düzenlenerek, tacirlere bağlı yardımcılar ile çırak ve stajyerlerin sendika kurabilmelerine, sendikaya üye olmalarına imkan tanınıyor. Sendikaya üyelik yaşı İş Kanunu’na paralel bir şekilde 15’e çekiliyor. Taslakta iş kolu sayısı 17’ye indirilirken, iş kolları dışında, işyeri ve meslek esasına göre sendika kurulmasına olanak veriliyor.

YETKİSİZ TEMSİLCİ ATAYACAK

Taslakta, sendikaların örgütlenmesini kolaylaştıracak bir başka madde de yetkili sendikanın bulunmadığı işyerlerinde, en çok üyeye sahip sendikaya temsilci atama yetkisi getirilerek düzenleniyor. Ayrıca sendika genel kurullarının en geç 4 yerine 3 yılda bir toplanması planlanıyor. Sendika dışında federasyon veya konfederasyonlara da üyelerini temsilen dava açma imkanı sağlanıyor.

İŞ KOLU BARAJI DÜŞÜRÜLÜYOR

Toplu İş Sözleşmesi Yasa Taslağı’na göre, iş kolu düzeyinde toplu sözleşme yapma ilkesi korunuyor ancak iş kolu barajı yüzde 10’dan 1’e düşürülüyor. Yüzde 1’lik oran, ‘sarı sendikacılığa’ yol açmamak için bir tedbir olarak gösteriliyor. İşyeri düzeyinde yarıdan fazla üye olma ilkesi korunurken birden fazla sendikanın toplu iş sözleşmesine taraf olması ile koalisyon ilkesi getiriliyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;