Özgürlükler sınırlıdır

Pazartesi, 02 Ağustos 2010 - 05:00

Apartmanımızda bir daire sahibi binayı çok pis kullanıyor. Uyarılara rağmen de vazgeçmiyor. Buna karşı hukuken ne yapılır? Balkonlardan halı silkeliyor, bunu yasaklamak mümkün mü?  S.D.

Apartmanda oturmak toplu yaşamın kurallarına uymakla mümkündür. Hiç kimse “Toplu yaşam kurallarını çiğnerim, benim özgürlüğüm var” diyemez. Özgürlük toplu yaşam içinde ahlak, hukuk ve sağlık kurallarına özen gösterilerek kullanılır ve asla sınırsız değildir. Herkesin özgürlüğü bir başkasının özgürlüğü ile sınırlıdır. Üstelik literatürde pislik yapma özgürlüğü diye bir özgürlük de yoktur. Bu nedenle toplum kurallarına uymak şarttır. Dolayısı ile bir binada birlikte yaşıyorsak temizlik kurallarına da uyacağız. Bunun için yapılacak yasal girişim mahkemeye başvurmaktır. Kat Mülkiyeti Kanunu, hakime önlem alma konusunda geniş yetki vermiştir. Kanunun 33’üncü maddesi hakime bu konuda karar vermek için geniş yetki verdiği gibi yerine getirmeyenlere 2000 liraya kadar para cezası öngörmüş, bununla da kötü huyundan vazgeçmeyenlerin dairelerinin 25’inci madde hükümlerine göre elinden alınmasına kadar giden müeyyide öngörmüştür. Tepenize halı silkeleyenler bundan farklı değildir. Bir insanın tepesine halı silkeleme özgürlüğü olamaz. Bunu yasaklamaya dahi gerek yoktur zaten olmaması gereken bir durumdur.

Tamamını isteyin

Bir işyerinde çalışmakta iken işime son verdiler ve kıdem tazminatımı hesaplayıp on takside böldüler. Taksitle ödeneceği hususunu bir kağıda yazdılar ve birlikte imzaladık. Ama daha ilk taksitlerde gecikme oldu, son taksit ise hiç ödenmedi. Ben şimdi tamamını isteyebilir miyim? Danıştığım kişiler kira bedellerinde öyledir, biri ödenmezse hepsi talep edilebilir, sen de iste dediler, bu doğru mu? H.B.

Sizin İş Kanunu’ndan doğan kıdem tazminatı alacağınızın en kısa zamanda tam olarak ödenmesi kuraldır. Size bu tam olarak ödenmediği gibi taksitler de aksatılmış hatta son taksit hiç ödenmemiş, artık siz bu paranın tam olarak ödenmesini talep edebilirsiniz. Zira İş Kanunu, “İş sözleşmelerinin sona ermesinde işçinin ücreti ile sözleşme ve kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur” demektedir. Ancak size verilen örnek sizi yanıltmasın kira ilişkisi farklı bir husus, sizinki farklı. Üstelik kira bedellerinden birinin ödenmemesi halinde tümünü isteme hakkı ancak sözleşmede hüküm varsa doğar.