Para Politikası Kurulu: Enflasyondaki düşüş sürecek

Pazartesi, 29 Kasım 2010 - 15:48

Para Politikası Kurulu: Enflasyondaki düşüş sürecek

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın üçüncü çeyreğinde iktisadi faaliyet ve istihdam verilerinde gözlenen zayıf seyrin kalıcı olmayacağını ve son çeyrekte iktisadi faaliyetteki toparlanmanın tekrar hızlanacağını öngörüyor.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu’nun 11 Kasım tarihindeki toplantısına ilişkin toplantı özetini yayımladı.
Özete göre, özellikle krediler ve iç talep güçlü bir seyir izlemekte, ancak dış talebin zayıf seyri nedeniyle toplam talep koşulları henüz enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturmuyor. Ekim ayı itibarıyla yüzde 8,62 olan enflasyonun 5 puanı aşkın kısmının sadece işlenmemiş gıda ve tütün ürünlerindeki fiyat artışlarından kaynaklandığı, söz konusu kalemlerdeki fiyat artış oranlarının zaman içinde kademeli olarak gerileyeceği beklentisi de korundu.

Toplantı özetinde, "Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde enflasyonun düşüş eğiliminde olacağı, temel (çekirdek) enflasyon göstergelerinin ise orta vadeli hedeflerle uyumlu seyrini sürdüreceği tahmin edilmektedir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda Kurul, politika faiz oranının bir süre daha mevcut düzeylerde tutulması ve uzun süre düşük düzeylerde seyretmesi gerektiği yönündeki görüşünü teyit etmiştir" ifadesine yer verildi.

Özette, artan sermaye girişleri, hızlı kredi genişlemesi ve uyarılan ithalat talebi kanalıyla iç ve dış talebin büyüme hızlarındaki ayrışmayı daha da belirginleştirdiği kaydedilerek, bu durumun cari dengede bozulmaya yol açarak finansal istikrara ilişkin riskleri gündeme getirdiği ifade edildi.
Söz konusu risklerin sınırlanması bakımından, önümüzdeki dönemde zorunlu karşılıklar ve likidite yönetimi gibi ek politika araçlarının daha aktif kullanılabileceği de bir kez daha vurgulandı.