Patronlar yasa istedi

Başbakan Erdoğan, Deniz Baykal ve Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden iş dünyası ekonominin kuvvetlendirilmesi için gerekli olan yasal değişiklikler konusunda öneride bulundu

Patronlar yasa istedi

Toparlanma için gerekli

Başbakan Tayyip Erdoğan’la görüşen iş dünyasının temsilcileri, ekonomik toparlanmanın kuvvetlenmesi için gerekli gördükleri yasal değişiklikleri önerdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Tuğrul Kutadgobilik, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Cansel Başaran Symes, Erdoğan’la görüştü.

Ticaret Kanunu öncelikli

Bir saat süren görüşmeden sonra açıklama yapan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kendisinden bir takım yasaların çıkarılmasını istedik. İlki, 60 maddesi görüşülen Türk Ticaret Kanunu. İkincisi Borçlar Kanunu.

Üçüncüsü Hukuk Muhakemeleri Kanunu. Dördüncüsü Ticari Sır ve Kişisel Sırlara İlişkin Düzenlemeler. Bunlar neredeyse 50 yıllık yasalar.

Türkiye’nin değişen dönemde ön plana çıkabilmesi ve adil rekabet sağlanabilmesi açısından, özellikle bunların gündeme alınması gerektiğini ifade ettik” dedi.