Paylar küçüldü

Cumartesi, 25 Aralık 2010 - 05:00

Babam ikinci evliliğini yaptı. İlk evliliğinden üç kardeşiz, ikinci evliliğinden de iki çocuğu oldu. Bayağı gayrimenkul varlığı var. Ölümü halinde ilk eşinden olan bizler mirasçı olur muyuz, yoksa ikinci defa evlenmekle bizim hakkımız yok mu oldu?  T.G.

[[HAFTAYA]]

Bir kimsenin ölümü anında evlatları hayatta ise evlatları mirasçıdır. Evlatlar denilince birinci hanımdan, ikinci hanımdan diye bir ayrıma tabi tutulmazlar, kaçıncı hanımdan olursa olsun tümü mirasçıdır. Ancak değişen şey çocuk başına düşecek paydır. Şayet ikinci eşinden çocuk olmasaydı, ölümü halinde eş hayatta ise varlığının dörtte birini alacak, geri kalan dörtte üçlük bölüm siz üç çocuğa kalacaktı. Yani dörtte üçü üç çocuk eşit paylaşacaktınız, şimdi ikinci eşten de iki çocuk olmakla bu defa yine dörtte biri sağ kalan eş alacak, bu defa geri kalan dörtte üçü beş çocuk paylaşacak. Yani paylar küçüldü. Şayet babanızın ölümünde hanımı hayatta olmazsa veya boşanmış olursa bu defa malvarlığının tamamı beşe bölünecek. Tabii bu yanıtım başka çocuk olmaması ihtimaline göre, başka çocuklar olacak olursa onları da hesaba katın.

Dedenizin mirasçısısınız

Biz iki kardeşiz, babamız çok önce vefat etti. Ancak şimdi babamın babası yani dedem vefat etti. Babamlar altı kardeşler dört halam bir amcam var. Bu durumda mirasçılık durumumuz nedir? A.A.

Öncelikle babanızın ölümü ile siz iki kardeş babanızın mirasçısısınız, zaten bu iş tahmin ediyorum zamanında halledilmiş. Şimdi mesele dedenizin mirasında. Dedenizin hayatta eşi var mı, bilmiyorum. Ancak şöyle anlatayım. Dedenizin eşi varsa dedenizin malvarlığının dörtte biri dedenizin eşinin olacak, geri kalan dörtte üç altıya bölünecek. Bunlardan halalar ve amca birer pay alacak, geriye bir pay da babanızın hakkı olarak ayrılacak o da siz iki kardeşe eşit paylarla verilecek. Bu dedenizin eşinin hayatta olma hali. Hayatta değil ise dedenizin malvarlığı olduğu gibi altıya bölünecek, halalar ve amca birer pay alacak, babanıza düşen bir payı yine siz iki kardeş eşit bölüşeceksiniz. Yani dedenizin mirasçısısınız. Bunun için mirasçılardan herhangi biri sulh hukuk mahkemesine başvurup veraset ilamı alacak ve bununla mirasçılar hisselerine sahip olacaklar, gayrimenkuller de tapuya tescil olunacak. Her mirasçının tek tek başvurup veraset ilamı alması da gerekmiyor. Bu husus da halalar veya amca ile görüşüp halledilecek basit bir iştir.