Projeler nereye gitti?

Pazartesi, 21 Haziran 2010 - 05:00

Binamızın üst katımda oturan şahsın radyatörlerini değiştirdiğini biliyorum. Ancak belediyeden sorduğumuzda kaloriferle ilgili projenin kayıp olduğunu öğrendim. Sorum şu, radyatörlerin değiştiğini nasıl belgeleyeceğim? Radyatörlerin dökümden panele dönüştürülmesi yasal mı? S.C.

Bir bina yapılırken betonarme projesi yanında sıhhi tesisat projesi de yapılır. Bunlar üç nüsha halinde yapılır. Biri tapuya gider, biri belediyede kalır biri de inşaatı yapana teslim edilir. Dolayısı ile asıl olarak üç nüsha proje vardır; ancak ihtiyaç halinde bunlardan kopya alınır. Bir binanın projesinin belediyeden kaybolması büyük bir umursamazlığı gösteriyor. Bu proje gerektiğinde delil olmak üzere mahkemelere gönderilebilir, bu durumda dosyasında yoktur ama nereye gittiği de bilinir. Projenin dosyasından kaybolduğu iddiası inanılmaz biçimde görevin ihmal edildiği anlamını taşır. Ancak sizin için ikinci ihtimal tapu dairesidir. Sizin projenizin bir nüshası da tapu dairesindeki işlem dosyasında vardır. Her halde bu da kaybolmamıştır, bu kadar tesadüf olmaz. Bu da yoksa, artık mucize kabilinden ulaşabilmek için müteahhidi arayacaksınız, üçüncü nüsha da müteahhittedir. Radyatörlerin cinsinin değişikliğine gelince. Radyatörler kalori hesabına göre yerleştirilir, şayet kalori seviyesi muhafaza edilmişse değişikliğin mahzuru yoktur.

Olmaz!

Alacaklıya açtığım icra davası beş senedir bitmedi. Eşinin maaşına haciz koysam olur mu? S.Ü.

Okuyucum beş sene içinde haklı olarak kavramları da karıştırmış, olsa olsa borçluyu takip ettiğini ifade etmek istiyordur. Yani kendisi alacaklı, karşısındaki borçlu, durum bu ise beş sene elbette uzun bir süre ama olmaz değil. Borçlunun izi bulunmuyor ise borçlunun malvarlığı yok ise bu ihtilaf beş sene de sürer daha uzun da. Üstelik icra takipleri çok yakından takip edilmesi gereken takiplerdir, sabır ister. Hacze gitmeye kalksanız 20-25 kişilik gruplarla hacze gidersiniz. İcra memurunun vakti muhafaza yapmaya yetmez. Bazen çilingir marifeti ile kapı açmak gerekir, çilingir temini ayrı bir problemdir. Üç beş hacizden sonra hava kararır, bundan sonra haciz yapılmaz, eli boş geri dönülür. Yani sıkıntılı bir iştir. Bu tamam. Fakat birinin borcu için eşinin malvarlığına, mesela maaşına da haciz koyamazsınız. Bu soruyu sorarken sizin aklınızı karıştıran muhtemelen, ‘artık karı koca her şeye ortak’ sözü olsa gerek. Ama sık sık yazıyorum karı koca her şeye ortak falan değil.