'Referanduma götürülemez'

Danıştay Başkanı Mustafa Birden, karşı çıktığı Anayasa Değişikliği Paketi'yle ilgili konuştu

'Referanduma götürülemez'

ÖZGÜRLÜKLERE KISITLAMA

Danıştay’ın Kuruluşu’nun 142. yıldönümü törenine hükümetin Anayasa Değişikliği Paketi’ni eleştiren Danıştay Başkanı Mustafa Birden’in konuşması damgasını vurdu.

Mustafa Birden, “Yargı bağımsızlığını, hakim ve savcı teminatını doğrudan etkileyen, yargının etkinliğini sınırlayan düzenlemelerin, temel hak ve özgürlükler gibi referanduma sunulacak bir konu olmadığı görüşündeyiz” dedi. Birden’in konuşmasının satırbaşları şöyle:

YARGIYI HALKA ŞİKAYET

Görevini yerine getiren yargıyı suçlayan, halka şikâyet eden açıklamalar, başta yargı mensupları olmak üzere toplumda hayal kırıklığı yaratmakta

Yargı kararlarına yönelik haksız ve ölçüsüz yüklenmelerin temelinde, yargıyı kendi faaliyetine engel bir organmış gibi görme mantığı yatmaktadır.

Yargı kararlarını ideolojik olarak nitelendirmek, hukuka saygılı devlet yönetimi anlayışıyla bağdaşmaz.

PAKETTE UZLAŞI YOK

Anayasa değişikliğinde önemle üzerinde durduğumuz, uzlaşı ve işbirliğinin yerine getirildiğini söyleyemeyiz.

Aceleye getirilmiş, demokrasinin temel kuralı olan çoğulculuk yerine çoğunluk görüşüyle yapılan anayasaların sorun çözmeyeceği gibi var olan sorunu daha da büyütecektir.

BU REFORM DEĞİLDİR

Değişiklikte yer alan, yüksek mahkemelerin ve yargı kurullarının oluşumuna, yargı yetkisinin kullanımına ilişkin düzenlemelerin doğru ve isabetli olmadığını düşünüyoruz.

Bu değişiklikteki temel amacın, Anayasa Mahkemesi ile HSYK’nın yapısını değiştirmek olduğu açıkça görülmüştür. Bu amaçtaki değişikliğinin özgürleşme ve demokratikleşme yönünde yapılmış bir reform olarak takdim edilmesini doğru bulmuyoruz.

YETKİLER SINIRLANDIRILSIN

Cumhurbaşkanının, yüksek mahkemelerin ve yargı kurullarının oluşumuna ilişkin görev ve yetkilerinin olabildiğince sınırlandırılması gerekirken aksine mevcut bu yetkiler artırıldı.

Cumhurbaşkanı’na HSYK’ya doğrudan hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri, üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından dört üyeyi seçme yetkisi verilmektedir.

HSYK SİYASİ ETKİYE AÇILDI

Adalet Bakanı’nın HSYK üzerindeki etkisinin azaltılması gerekirken kurulun başkanı olarak Adalet Bakanı öngörülmüştür.

HSYK’nın bağımsızlığı sağlanmadan, yargının bağımsızlığı sağlanamaz. Erkler ayrılığı ilkesine aykırı, siyasal erkin etkisine tamamen açık, Adalet Bakanlığı’nın kontrolünde bir kurul modeli oluşturulmuştur.

REKTÖR MODELİ VURGUSU

Anayasa Mahkemesine üye seçiminde kamuoyunda rektör atama modeli olarak da bilinen, yani salt çoğunluk aranmaksızın en çok oy alan üç adayın ismin gönderilmesi doğru bir yöntem değil.

Üniversitelerde büyük bir rahatsızlık yaratan yöntemin, Anayasa Mahkemesi üyeliği seçiminde de kullanılması, yargıyı şekillendirmede Cumhurbaşkanlığı makamının etkisini daha da artırmak amacını taşıdığı kuşkusuzdur.

ERGENEKON GÖNDERMESİ

Hukuk, insanların suçsuzluğu karinesi üzerine kurulmuştur. Suçu ispat edilemeyen kimse masumdur.

İnsanları yargılamadan, subjektif, siyasi veya başka nedenlerle suçlu gibi gösterip kamu vicdanında mahkum etmek hukuka ve insan haklarına indirilebilecek en büyük darbedir.

Anayasada temel hak ve hürriyetlerin kanunla sınırlandırılabileceği düzenlenmiştir.

DİNLEME ELEŞTİRİSİ

Yasalara aykırı olarak çıkarıldığı Danıştay kararı ile tespit edilen yönetmeliğe dayalı olarak, çok sayıda yargı mensubu teknik takibe alınmıştır.

Bu da gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmediğinin, haberleşme özgürlüğü ve özel hayatın gizliliğine ilişkin temel hak ve özgürlüklerin ihlâl edildiğinin apaçık bir göstergesidir.

4