Roman Açılımı'nda ilk adım atıldı

TBMM İçişleri Komisyonu'nda, Çingeneler ve yabancı göçerlerin sınır dışı edilmesine yönelik düzenleme kaldırıldı

Roman Açılımı'nda ilk adım atıldı

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki ‘Roman Açılımı’ toplantısının ardından AK Parti, 5683 sayılı ‘Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanun’dan, Romanlara ayrımcılık yapılmasına yol açan ifadelerin çıkarılmasıyla ilgili teklif sunmuştu.

TBMM İçişleri Komisyonu’nda, İçişleri Bakanlığı’nın, Çingeneler ve yabancı göçerleri sınır dışı etme yetkisini ortadan kaldıran düzenleme kabul edildi.

Teklifin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi halinde “Tabiiyetsiz veya yabancı devlet tebaası olan Çingenelerin ve Türk kültürüne bağlı olmayan yabancı göçebelerin sınır dışı edilmelerine, İçişleri Bakanlığı salahiyetlidir” fıkrası ilgili yasadan çıkarılacak.