Sağlık çalışanları 13 Mart'ta grev kararı aldı

İstanbul Tabip Odası öncüğünde toplanan 14 ayrı sağlık örgütü temsilcisi, 13 Mart Cuma günü hastanelerde acil ve yoğun üniteleri hariç tüm bölümlerde grev kararı aldıkları açıkladı

Sağlık çalışanları 13 Mart'ta grev kararı aldı

Cerrahpaşa Tıp  Fatültesi Hastanesi bahçesinde toplanan yaklaşık 50 kişil, G(ö)REVDEYİZ yazılı pankart açtı. 'Taşeron çalıştırılmasına hayır’, ’13 Mart’ta sağlığımız için görevdeyiz’, 'Sağlıkta ticaret ölüm getirir’ döviz taşıyan kalabalık, ’Performans sistemi kaldırılsın’, ’13 Mart’ta grevdeyiz’ şeklinde slogan attı.

Sağlık çalışanları adına konuşma yapan Türk Tabipler Birliği İkinci Başkanı Prof. Dr Raşit Tükel "12 yıldır uygulanmakta olan sağlıkta dönüşüm programının getirdikleri ortadadır. Kazancın ön plana çıktığı bir sağlık sistemi,  sağlıklı yaşam hakkının engellendiği ve kısıtlandığı bir sağlık sistemidir.  Katkı ve katılım paylarının giderek arttığı bir sağlık sisteminde yaşıyoruz. Uzun saatler çalışıyoruz. Bunun karşılığını alamıyoruz. Performans   sisteminin baskısı altındayız" dedi.

Ardından söz alan Tabipler Odası Genel Sekreteri Samet Mengüç de, hükümetin sağlık politikalarını eleştirerek "Sağlık çalışanlarının gün geçtikçe artın sorunları doğrudan doğruya halkın sağlığını ve sağlık hizmet sorununu olumsuz etkilemektedir. 14 Mart Tıp Haftası’na her yıl giderek artan sorunlarla giriyoruz. Sorunlarımızın  acil çözümü  için 13 Mart’ta grevde olacağız" şeklinde konuştu.

Süleyman KAYA/İSTANBUL, (DHA)