Sağlık çalışanları sadece 3 ay nakil yaptırabilecek

Sağlık çalışanlarının il içi ve il dışı naklen atamaları, ocak, haziran ve eylül aylarında yapılacak

Sağlık çalışanları sadece 3 ay nakil yaptırabilecek

.Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde hizmetlerin aksamaması için bakanlığın müracaatları kabul etmeyebileceğine ilişkin hüküm de yürürlükten kaldırıldı. Yeni yapılan yönetmelik değişikliğiyle, stratejik personelin dönem ve kura şartına bağlı olmaksızın naklen istedikleri bölgelere atanabilecekleri hükme bağlandı.