Şartlar lehinize

Perşembe, 17 Haziran 2010 - 05:00

Yeni bir daire satın almıştım, içinde bir kiracı vardı. Ben aldığımda ödemekte olduğu kiraları aynen devam ederken bir süre sonra hastalığını bahane edip kira indirimi istedi, kabul ettim. Sonra onları da ödemeyi aksattı. Kendisini telefonla arasam telefonu açmaz, kapısına gitsem kapıyı açmaz, kiraları ödemez, kontrat yapalım desem muhasebecime ve avukatıma danışmadan sözleşme yapmam der. Ben bu kiracı ile ne yapacağım?  M.C.

Doğrusu siz kiracıya bir şey yapmayacaksınız. İlk kira bedelini aksattığında kendisine noterden ihtarname göndereceksiniz ve kira bedellerini ödemesi için otuz gün süre vereceksiniz. Otuz gün içinde kira bedelleri ödenmezse otuz birinci gün tahliye davası açacaksınız. Öyle kapı kapı dolaşmakla kira bedeli tahsil olunmaz. Bu birinci husus. İkincisi; siz bu yeri içinde kiracı varken almışsınız. Bu halde sizin yeni kira sözleşmesi yapma mecburiyetiniz yok, bunun için de kiracının peşinde koşmayın. Eski malikin yaptığı sözleşme sizin için de geçerli. Ayrıca kira borçları kiralayana götürülerek ödenmesi gereken borçlardandır. Yani kirayı ödemek için o size gelecek, kirayı almak için siz ona gitmeyeceksiniz. Bunun için yapılması gereken masrafları da kiracı karşılayacak örneğin kira bedelinden kesmeyecek. Daha ne diyeyim, bu kadar hakkınız varken kendinizi zora sokmuşsunuz, üstelik de öyle hem muhasebeci hem hukukçu ile koordineli çalışan bir mesken kiracısına da kolay kolay rastlanmaz. Demek ki ödemediği kira bedellerini ödeme gücü de var. Daha ne istiyorsunuz?

Büro olabilir

Dairemi kiraya vereceğim ancak mesken niteliğinde. İşyerleri daha iyi para getiriyor. Bir de talibi var. Üst komşum onay verdi, alt komşum onay vermiyor. Burayı işyerine kiraya veremez miyim? S.K.

Binanızda kat mülkiyeti mevzuatı yürürlükte ise meskenler işyerine kiraya verilemez. Bunun için tüm kat maliklerinin izni lazımdır. İzin alma ihtiyacı olmadan kiraya verilebilecek işler, doktor muayenehaneleri ve büro vasfındaki işlerdir. Kanunda nelerin büro olduğu sayılmış değildir. Yargıtay yapılan işin büro vasfında olup olmadığının bilirkişi marifeti ile tespitini öngörür. Dolayısı ile bir şirketin mevcudiyeti halinde bunun bir büro çalışması olmadığı, tabelasına ‘... bürosu’ yazmanın yeterli olmadığı kararlarda mevcuttur. Dolayısı ile kiraya vereceğiniz meskende yapılacak iş örnek olarak, hukuk bürosu veya mimarlık bürosu ise bu olur. Bir şirketin temsilciliği veya şirketin kendisi ise olmaz.