Seks işçisinin ücreti 8 yılda 100 dolar geriledi

Ekonomik durgunluk ve internet seks işçilerini vurdu. İngiliz Economist Dergisi'nin 12 gelişmiş ülkede yaptığı araştırmaya göre 2006'da kadın seks işçisinin saat ücreti ortalama 340 dolar iken bu rakam 260 dolara indi

14 Ağustos 2014, Perşembe 13:05
A A

İngiliz Economist Dergisi’ne göre küresel ekonomik durgunluk ve internet, seks işçiliğinin yaygınlaşmasına ve ucuzlamasına sebep oluyor. Derginin 12 gelişmiş ülkede yaptığı araştırmaya göre 2006’da kadın seks işçisinin saat ücreti ortalama 340 dolar iken bu rakam 260 dolara indi Hayatımızın hemen her alanına giren teknoloji, seksin pazarlanması için en kolay mecra haline gelirken, ücretlerin düşmesine yol açtı. İngiliz Economist Dergisi’nin son sayısında 12 ülkede, 84 şehirde kayıtlı 190 bin kadın seks işçisinin verilerinden yola çıkarak hazırladığı araştırmaya göre 2006 yılında ücretli seksin ortalama saati 340 dolar iken, günümüzde bu rakam 260 dolara indi. Dergiye göre bu düşüşün iki önemli nedeni var. Birincisi 2008 yılında patlak veren ancak etkilerini hala hissettiren küresel ekonomik kriz. İkincisi neden ise internetin giderek yaygınlaşması.

EN ÖNEMLİ SEBEP GÖÇ

2008 yılında patlak veren küresel mali kriz nedeniyle özellikle fakir ülkelerdeki seks işçilerinin zengin ülkelere göç ettiğini belirten Economist’e göre bu fiyatları düşüren en önemli sebep. Dergiye göre Almanya gibi bazı ülkelerde seks işçiliğinin yasallaştırılması da fiyatlar üzerinde baskı uygulayan unsurlar arasında yer alıyor.

GİZLİLİĞİ VE ARZI ARTIRDI


Araştırmaya göre internetin yaygınlaşması ve hayatın hemen her alanına girmesi seks işçiliğinin yaygınlaşmasına ve serbestleşmesine neden oldu. Seks işçileri faaliyet gösterdikleri ülkedeki yasaların arkasından dolaşarak web sitelerini başka ülkeye kayıtlı gösteriyor ve sayfalarını eğlence ve kurgu gibi başlıklar altında düzenliyor. Economist’e göre internet üzerinden seks satışı ise göreceli olarak sokaklara göre daha güvenli olması, gizliliği ve arzı artırdı. Bu da rekabeti artırırken fiyatları düşürdü. Araştırmaya göre ABD’de seks işçilerinin yüzde 10-20’si internet siteleri üzerinden çalışıyor.

PEK ÇOK ÜLKEDE MİLLİ GELİR HESABINA DAHİL EDİLİYOR

Seks işçiliği pek çok ülkede yasal olmasa da yadsınamaz ekonomik büyüklüğe ulaşmış ve bir gölge ekonomi oluşturmuş durumda. Örneğin ABD’de seks işçiliği yasal değil ancak bu pazarın yıllık büyüklüğünün 14 milyar dolara ulaştığı hesaplanıyor. İngiltere’nin ise seks işçiliğini dahil ederse yaklaşık 9 milyar dolar daha fazla gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) açıklayabileceği hesaplanıyor. Avrupa ülkelerinin bir kısmı GSYH hesaplarken seks ve uyuşturucu pazarını da dikkate alıyor. İtalya da GSYH hesabına fuhuşun eklenmesi için hazırlık yapan ülkeler arasında bulunuyor.

Habertürk

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;