23.Kasım.2017

ÇEŞİTLİ

KAT MALİKLERİ GENEL KURUL İLANI

KENT Plus 3352 Ada Temsilciler Meclisinin, 21-Kasım-2017 tarihli, Yönetim Kurulu 27 Nolu kararı gereği, blok temsilci seçimlerinin 10-Aralık-2017 tarihinde saat 09:30'da, yasal çoğunluk sağlanamaması halinde, katılanlar ile 17-Aralık-2017 tarihinde saat 09:30'da blok içerisinde düzenlenecek mahalde yapılmasına; C ve D Bloklarda 2 (İki) B ve E Bloklarda 1 (Bir) adet temsilci ve yardımcılarının seçilmesine karar verilmiştir.

GENEL kurulları yapılacak olan B1- B2- B3- B4- B5- B6- B7- B8/ C1- C2- C3- C4- D1- D2- E1- E2- E3- E4 Bloklarının toplantı gündemi aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

GÜNDEM

1-Açılış ve saygı duruşu

2-Divan seçimi (Başkan ve 1 Katip üye)

3-Toplantı tutanağının hazırlanması için başkanlık divanına yetki verilmesi.

4-Blok temsilcisi ve yardımcı seçimi

5- Blok ve site ile ilgili görüşmeler.

6-Kapanış.

NOT: Toplantıya katılmayacak olan kat maliki kendisini, yazılı vekaletname vermek sureti ile bir başka malik, kiracı yada kişi ile temsil ettirebilir.

TOPLANTI öncesinde bu belgelerin düzenlenerek toplantı günü verilmesi gerekmektedir.

Yandex.Metrica