17.Temmuz.2018

ÇEŞİTLİ

ADANA Ziyapaşa vergi dairesi 7760278389 numaralı vergi mükellefiyim A- 50751- 50800'a kadar olan faturalarımı kaybettim. Hükümsüzdür. NAZLI PINAR ÜNLÜ TC. 21268078150

DORUKLAR Örme Kumaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (Arslanbey V.D.- 3100599060) adına kayıtlı 16330100IM001359/ 12.01.2016- 16310100IM005010/ 28.06.2016 sayı tarihli gümrük giriş beyannameleri zayi olmuştur. Hükümsüzdür.