Seyahat çantası ithalatına ek ücret

Bakanlar Kurulu, seyahat ve el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatında geçici korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük başlattı

28 Nisan 2011, Perşembe 11:08
A A

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında da yayımlanan ve 8 Nisan 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğü giren Karar uyarınca, seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatında azami 200 gün süreyle geçici korunma önlemi uygulanacak. Bu çerçevede söz konusu eşyanın ithalatında kilogram başına 2,7 dolar, adet başına da maksimum 4,25 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak.

Ek mali yükümlülük, Gümrük Mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanacak. Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazine’ye irat kaydedilecek. Korunma önleminin, geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki fark ilgililere iade edilecek. Önlemin, geçici korunmadan daha yüksek olması halinde ise aradaki fark tahsil edilmeyecek.

Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi halinde de geçici korunma önlemi yürürlükten kalkacak. Bu arada Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ülke ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın geçici korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açıldı.

Kontenjan miktarı, tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 5 milyon 360 bin 706 adet olarak belirlendi. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için verilecek tarife kontenjanı limiti de 1 milyon 786 bin 902 adet şeklinde tespit edildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;