Sigorta başlangıcından önceki askerlik sürelerini borçlanmak yararlı

Salı, 26 Ocak 2010 - 05:00

Soru: 21 Mart 1965 doğumluyum. Askerliğimi yaptıktan sonra, 4 Mayıs 1988 tarihinde SSK’lı oldum. 560 gün prim ödedim. 21 Eylül 1990’da esnaf oldum ve Bağ-Kur’a geçiş yaptım. Hala 12’nci basamaktan prim ödemekteyim. Bağ-Kur ve SSK’dan hangi şartlarla emekli olabilirim? Askerlik borçlanmam yok. Borçlanabilir miyim? Askerliğimi borçlanırsam emeklilik yaşım düşer mi? A.Kadir ŞENTÜRK/ ANTALYA Cevap: Her sigortalı gibi siz de askerliğinizi borçlanabilirsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yaptığınızdan borçlanmanız yararlı. Askerliğinizi borçlanmanız halinde, Bağ-Kur’da emekli olmak için 25 tam yıl prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabi olursunuz. 1 Eylül 2012 tarihine kadar ara vermeden prim ödeyerek, prim ödemenizi 25 tam yıla tamamlamanız şartıyla, 50 yaşınızı dolduracağınız 21 Mart 2015 tarihinde emekli olabilirsiniz. Bağ-Kur sigortanızı kapatıp, sigortalı bir işte çalışarak en az 1260 gün (3.5 yıl) prim ödemeniz halinde, 25 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabi olarak 50 yaşınızı dolduracağınız tarihte SSK’dan da emekli olabilirsiniz. Bu seçenekte askerlik sürenizi borçlanmanıza gerek yok. Ancak 1260 gün çalışarak prim ödeyip, askerlik sürenizi de borçlanmanız halinde, yaş şartınız 49’a düşer ve 49 yaşınızı dolduracağınız tarihte SSK’dan emekli olabilirsiniz.

SSK'dan daha az primle emekli olabilirsiniz

Soru: 25 Ekim 1970 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ağustos 1989. 710 gün prim ödedim. Bağ-Kur’a giriş tarihim 15 Nisan 1995, çıkış tarihim 31 Aralık 2008. Emekli olabilmem için ne kadar daha prim ödemem gerekir? Ve kaç yaşında emekli olabilirim? Çağrı KARABIÇAK Cevap: Bağ-Kur’da emekli olmak için 25 tam yıl prim ödeme ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemenizi 25 tam yıla (9000 güne) tamamlamanız şartıyla, 52 yaşınızı dolduracağınız 25 Ekim 2022 tarihinde emekli olabilirsiniz. Sigortalı bir işte çalışarak 1260 gün prim ödemeniz halinde, SSK’dan 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 gün prim ödeme ve 51 yaş şartlarına tabi olursunuz. 1260 gün prim ödedikten sonra prim ödemeseniz de 51 yaşınızı dolduracağınız 25 Ekim 2021 tarihinde emekli olabilirsiniz.

Hem konut hem işyeri kira geliri elde edilmesi halinde beyan haddinin hesaplanması

Soru: 2009’da hem işyeri hem de konut kira geliri elde eden ve beyan edilecek başka geliri ve iradı olmayan birinin beyan haddi nasıl hesaplanıyor? Kira geliri kaç lirayı geçerse beyanname vermesi gerekiyor? Örneğin 2009’da konuttan 3.600 TL, işyerinden de 18.000 TL kira geliri elde eden biri beyanname verecek mi? Cezmi KARASU Cevap: 2009 yılı içinde hem konut kira geliri, hem de Gelir Vergisi stopajına (kesintisine) tabi tutulmuş işyeri kira geliri elde eden gerçek kişinin (Ahmet, Mehmet gibi) beyanname verip vermeyeceği şöyle hesaplanıyor: Konut kira gelirinin istisna haddini (istisna haddi 2009’da 2.600 TL’dir) aşan kısmı ile işyeri kira gelirinin yıllık toplamının 22.000 TL’yi aşıp aşmadığına bakılıyor. Kira gelirlerinin 22.000 TL’yi aşması halinde, kira gelirlerinin her ikisinin de beyan edilmesi gerekiyor. Ancak beyanda konut kira geliri tutarından 2.600 TL istisna düşülüyor. Ayrıca kişinin seçimine bağlı olarak toplam gelirden ya yüzde 25 götürü gider ya da belgeye dayalı gerçek giderler indirilerek, üstünden vergi hesaplanacak kira tutarı (vergi matrahı) bulunuyor. Hesaplanan vergiden, işyeri kirasından yıl içinde stopaj yoluyla ödenen gelir vergisi mahsup ediliyor. Kira gelirlerinden, istisna ve giderlerin düşülmesi, hesaplanan Gelir Vergisi’nden de yıl içinde işyeri kirasından yüzde 20 oranında yapılan Gelir Vergisi stopajının mahsup edilmesi, her beyanda vergi ödenmediği gibi, bazen de vergi iadesi sonucunu doğuruyor. Sorunuzdaki örnekte, konuttan elde edilen kiranın 2.600 TL’lik istisna düştükten sonra kalan kısmı olan 1.000 TL (3.600+2.600) ile işyeri kira geliri olan 18.000 TL’nin toplamı olan 19.000 TL, (1.000+18.000) 22.000 TL’lik beyan haddinin altında kaldığından, kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmiyor.

Yaş haddinden emekli olmanız avantajlı

Soru: 21 Mart 1957 doğumluyum. 1 Temmuz 1991 tarihinde SSK’lı olarak işe başladım. 2003 yılının 3’üncü ayında işten ayrıldım. 3806 iş günüm var. Ev hanımıyım. Ne zaman emekli olabilirim? Ayşe BANKAT Cevap: İki şekilde emekli olabilirsiniz: 1) 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabi olarak. Bu seçenekte, 1719 gün daha prim ödeyerek, 3806 gün olan prim ödemenizi 5525 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 2) 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabi olarak. Bundan sonra prim ödemeseniz de 56 yaşınızı dolduracağınız 21 Mart 2013 tarihinde emekli olabilirsiniz. Hem prim ödemeden hem de daha erken emekli En çok kazand›ran (%) olacağınızdan ikinci seçenek daha avantajlı.

Gayrimenkul bağışında ödenecek harç tutarı

Soru: Bağış yapılan bir gayrimenkulün, tapuda bağışlanan kişi adına tescili işlemi harca tabi midir? Tabi ise tarafların ödemesi gereken harç tutarı ne kadardır? Ayfer ÖZLÜK Cevap: Bir gayrimenkulün herhangi bir bedel almaksızın bir kişiye bağışlanması işleminin tapuya tescili Tapu Harcı’na tabidir. Harcın mükellefi, lehine gayrimenkul bağışlanan kişidir. Bağışlanan gayrimenkulün bağışlanan adına tapu tescilinde, adına tapu tescili yapılacak kişinin emlak vergi değeri üstünden ‘binde 59.4’ Tapu Harcı ödemesi gerekmektedir. Ancak bağış işlemi veraset ve İntikal Vergisi’ne tabi olduğundan, tapu işlemi sırasında Veraset ve İntikal Vergisi ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir.

Asgariden prim ödediğinizden 700 gün prim aylığınızı artırmaz

Soru: 25 Mart 1964 doğumluyum. 1 Kasım 1981’den beri sigortalı çalışmaktayım. 46 yaşındayım. 9300 gün ödenmiş primim var. 25 Mart 2010’da emeklilik hakkım doluyor. Sigorta primlerim asgari ücretten ödendi. Sorum şudur: Emekli maaşımın yüksek olması için 10.000 günü tamamlamak gerekiyor mu? Askerden önce sigortalı olduğum için, askerliği ödesem olur mu? Kemalettin AKAN Cevap: Çalışma hayatınız boyunca prime esas kazancın alt sınır üstünden prim ödediğinizden, prim ödemenizi 10.000 güne tamamlamanız, emekli aylığınızı artırmaz. Askerliğinizi borçlanmanıza da gerek yok. 25 Mart 2010’da emeklilik başvurunuzu yaparak, 1 Nisan 2010 tarihinden itibaren emekli aylığı bağlatıp, emekli aylık almaya bakın.