Sıkıntı yaşanabilir

Salı, 24 Kasım 2009 - 05:00

Ben eşimin isteği ile bir bankaya borçlanıp kredi aldım, sonra eşimden boşandım ve ayrıldık. Şimdi babamın evine yerleşmek istiyorum ama bankaya olan borcum devam ediyor ve ödeyemiyorum. Babamın evine yerleşirsem onların eşyasının haczine sebep olur muyum? T.T.

Bu kabil sorular son aylarda artış gösterdi. Bunun nedeni ekonomik kriz. Millet borcunu ödeyemedi, elbette aleyhine icra takibi başlayacak. Bu durumda tabii ki ortada bir çatışma var. Alacaklı alacağını almaya çalışacak, borçlu ise ödemeler veya hacizler sırasında haklarını korumaya çalışacak. Okuyucumun babasının yarına geçmesi halinde haciz nasıl yapılır? Bulunduğu yerdeki malvarlığının haczi caizdir ancak bulunduğu yerdeki malvarlığının kime ait olduğunun tespiti zordur. Bu halde evin sahibi olan ana-babanın asıl eşya sahibi olduğu, borçlu kıza ait olabilecek eşyanın haczi gerekeceği yasa gereğidir. Ancak bir kural da eşyayı kullanan onun maliki olarak kabul edilir, aksinin isbatı gerekir. Böyle bir durumda fatura gibi belgeler ispat vasıtasıdır, haciz sırasında borçlunun malları dışında malların haczi halinde istihkak iddiası gündeme gelir ve olay mahkemede çözümlenir.

Sözleşme elinizde mi?

Bölgemizde yapılan toplu konut evlerinden birine talip oldum. Peşinatı yatırdım, gerisini bulup yatıramadım. Sonradan talip olduğum dairenin kura ile bir başkasına verildiğini öğrendim. Şimdi ödediğim parayı geri alabilir miyim? Ş.Y.

Normal şartlarda elbette alabilirsiniz diyeceğim. Zira verdiğiniz para alacağınız dairenin bedeline mahsuben verilmiş bir paradır. Ancak bazı hallerde önce bir sözleşme imzalanmakta bu sözleşme hükümleri çerçevesinde hareket edilmektedir. Şayet imzaladığınız bir sözleşme varsa bunun bir nüshasının da sizde olması lazım. Bu sözleşmeye bir bakın. Sözleşmeden sebepsiz dönenler için birtakım hükümlerin konulduğu görülmektedir. Örneğin bu satım veya satış vaadi için yapılan masrafların düşülerek paranın iadesi gibi hükümler bulunabilir. Böyle bir hüküm varsa buna uyulur. Masraf düşülür gerisi iade olunur.

Evet aldatıldınız

2004 yılında bir daire satın aldım. Bina 1987 yılında yapılmış, tapuda iki dükkan bir mesken olarak görünüyor ama dört mesken var. Benim aldığım kat irtifakı tapusunda da benim dairenin üç kişiye satıldığı anlaşılıyor. Zira üç kişide tapu var her birinde “Daire 1” yazılı. Bu nasıl olur, aldatıldım mı? Ş.T.

Evet aldatıldınız ama aldatıldığınızdan bu yana çok zaman geçti. Yaklaşık beş yılı aşkın bir süre. Sizin aldığınız 1 no’lu dairenin üç ortağı var, bunlardan biri de sizsiniz. Size bu dairenin bir hissesi satılmış. Üçte biri bile diyemiyorum zira kaçta kaç hisseye sahip olduğunuzu bilmem için tapu senedini incelemem lazım. Zira ortak oldunuz demek mutlaka eşit paylarla ortak oldunuz demek de değildir. Paylar muhtelif olabilir ama bilin ki bu daire üç kişinindir ve siz burada oturuyorsanız bir gün diğer ortaklar sizden ecrimisil, yani kullanma bedeli talep edebilecekler. Bugün ne yapabilirsiniz? Aradan geçen beş yılı aşkın bir süre dolayısı ile bugün yapabileceğiniz bir şey tavsiye edemiyorum.