Siz koşmayın o gelsin

Cumartesi, 03 Nisan 2010 - 05:00

Apartmanın yöneticisiyim. Bir daire kirada ancak malikin adresini söylemiyorlar. Bir türlü adresine ulaşamıyorum. Zorlama imkanı var mı? A.A.

Kat mülkiyetine tabi bir binada özellikle bağımsız bölüm maliklerinin adreslerinin yönetici tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bunun için yöneticinin kat malikinin peşine düşmesi gerekmez. Tam tersine kat malikinin yöneticinin peşine düşmesi gerekir. Bağımsız bölüm maliki, bağımsız bölüm dışında oturuyorsa bina dışındaki adresini yöneticiye bildirmek zorundadır. Bildirmediği takdirde bu bağımsız bölüm için yapılacak her türlü tebligat o binadaki dairesine yapılır. Yani yapılacak tebligatlardan haberdar olmaz, ancak bu halde “Bana bildirmediler, haberim yoktu” itirazında bulunamaz. Onun için adresini bildirmek bağımsız bölüm malikinin yararınadır. Yöneticinin peşinden koşması gerekmez.

Üç yıl bekleyin

Uzun bir yargılamanın sonunda boşanma talebim reddoldu. Avukatım üç yıl beklememi öneriyor, bu ne demek? C.A.

Boşanma davası reddolunmuşsa, aynı nedenlere dayanarak ikinci bir dava açma imkanı yoktur. İkinci dava ancak, önceki dava açıldıktan sonra ortaya çıkan nedenlerle açılabilir. Ancak avukatınızın size söylediği husus başka bir nokta. Dava reddolduktan sonra eşler üç yıl boyunca evlilik birliğini devam amacı ile bir araya gelmezlerse üç yılın sonunda boşanma talebinde bulunabilirler. Bunun için üç yıl boyunca karşı karşıya gelmemek değil, birlikte yaşama amacı taşımamak lazım. Ancak elbette bunun ayırımı son derece zor. Düşünün ki çocuğunuz var. Çocuğunuzu görmek için bir araya geldiniz. Karşı taraf “İşte birlikteyiz” diyebiliyor. Sonra, evlilik ne kadar medeni bir ilişki ise boşanmak da o kadar medeni bir ilişki. Boşanma davası var diye eşler birbirine can düşmanı olmamalı. Boşanma sürecini dahi medeni ilişkiler içinde geçirmeli. Dolayısı ile üç yıl boyunca evlilik birliği iradesini ileri sürmedikçe eşlerin ayrı olduğu kabul edilmeli ve üçüncü yılın sonunda boşanma kararı verilmeli. Bu davada artık geçimsizlik var mı yok mu, ona bakılmaz. Sadece sürelere bakılır ve boşanma kararı buna göre verilir.

İzin gerekmez

Apartmanımızın ismini değiştirmek istiyoruz. Bunun için kat malikleri kurulu kararı gerekir mi? Belli bir nisap var mı? Herhangi bir yerden izne gerek var mı? A.Ç.

Apartmanınızın isminin değiştirilmesi kat malikleri kurulu kararını gerektirir. Apartman ismi ortak kararla verilmiş bir isimdir ve büyük bir ihtimalle yönetim palında bu isim yer almaktadır. Apartman isminin değiştirilmesi projeye dahil bir husus değildir. Yani yeni bir proje yaptırıp tasdik ettirilmesi gerekecek hususlardan değildir. İşte bu nedenle apartman isimlerinin değiştirilmesi kat malikleri toplantısında beşte dört oyla alınacak kararla mümkündür. Ancak dikkat çekmek isterim ki proje değişikliği gerektirecek hususlarda beşte dört oyla binada değişiklik yapılamaz. (Son cümle benim yorumum. Çünkü bu hususu halen tartışıyoruz. Aksi görüşte olanlar da var ama yakında onlar da benim görüşüme katılacak.) İsim değişikliği için bu şekilde alınacak karardan başka herhangi bir yerden izin almanız gerekmez.