Sosyal Dayanışma'ya bütçe yetişmedi

Kamu kuruluşlarının çoğu bu yılın ilk yarısında ödenekleri doğrultusunda harcamada bulundu ancak üç kuruluş bütçesini aştı

Sosyal Dayanışma'ya bütçe yetişmedi

Yarı yılda 7 kat harcama

Bütçede yer alan 50 kamu kurum ve kuruluşundan 47’si, yılın ilk yarısında ödeneklerine uygun harcamalar gerçekleştirdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığı ise bütçe harcamasını tutturamadı.

Hatta, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, tüm yıl için 11 milyon 930 bin lira olan ödeneğinin 7 katını tüketerek 82 milyon 680 bin liralık harcamada bulundu ve rekortmen

Tarım Bakanlığı ikinci

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 7 milyar 640 milyon 67 bin liralık yıllık ödeneğinin yüzde 71.1’ini yılın ilk yarısında kullandı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı da 774 milyon 446 bin liralık yıllık ödeneğinin yüzde 58.9’unu kullanarak, 455 milyon 885 bin liralık harcama yaptı.

Bu üç kuruluşu, ödeneğinin yüzde 55.6’sını kullanan Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile yüzde 51.9’unu kullanan Milli Eğitim Bakanlığı izledi.

Planlama fazla planlı!

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Sanayi Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı, harcama oranları düşük kuruluşlar olarak sıralandı.

DPT yılın yarısında ödeneğinin yüzde 14.8’ini, Sanayi Bakanlığı yüzde 19.7’sini, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yüzde 23.7’sini, Ulaştırma Bakanlığı ise yüzde 23.8’sini kullandı. Anayasa Mahkemesi’nin yüzde 29.14’lük, Danıştay’ın yüzde 27.9’luk harcaması da takdir topladı.