Tahliye için iki ihtimal var

Pazar, 15 Kasım 2009 - 05:00

Elimde hazır alınmış bir kontrat var. Bunda kiracıya arka arkaya iki ay ihtarname gönderilmesi tahliye nedenidir diyor. Bir kiracı aleyhine tahliye davası açabilmek için kaç adet ihtarname göndermek gerekir? L.Y.

Önce bir tavsiye. Piyasada satılan ve üçüncü sahifesi birtakım maddelerle doldurulmuş bulunan matbu kira sözleşmelerini kullanmayın. Her gayrimenkulün kendine göre özellikleri vardır ve her kira ilişkisinin özelliğine göre hususi hükümler yazılmalıdır. Matbu hükümler her gayrimenkule uymaz, ihtilaf kaynağı olur. Şimdi geleyim yanıtıma.
Bir kiracı kira bedellerini ödememesi üzerine kendisine ihtarname gönderilerek ödemesi için otuz gün süre verilir de otuz gün içinde kira bedellerini ödemezse, otuz günün sonunda derhal aleyhine tahliye davası açılabilir. Bu birinci tahliye nedeni. İkincisi bir kiracıya ihtarname gönderilir ve ihtara karşın otuz gün içinde kira bedelini öderse bu ihtarname ile tahliye talep olunamaz, ancak ikinci defa yine ödemediği kira için ihtarname çekilir ve yine otuz gün içinde ödese dahi iki tane haklı ihtara muhatap olmuştur ki bu halde de dönem sonunda tahliye davası açılabilir.

Savcı yargılama yapmaz
Bir olay nedeni ile savcılığa çağırıldım ama savcılık bana duruşma günü vermedi. Benden habersiz duruşma yapılır da mahkum olur muyum? R.H.

Savcılık makamı yargılama makamı değildir. Savcılık bir suçu haber aldığında suç ile ilgili inceleme yapar ve suçun var olduğuna kanaat getirirse kamu adına yani toplum adına dava açar. Davaya mahkeme bakar, savcı bakmaz. Dolayısı ile savcılıkta size duruşma günü verilmez. Savcı tahkikattan sonra iki şey yapar. Ya suç unsuru vardır diye kanaat edinir ve ceza davası açar. Bu halde size mahkemeden davetiye gelir, siz mahkemeye gidersiniz. Veya suç unsuru bulmamıştır bu halde de takipsizlik kararı verir. Bu halde de dava açılmaz ve bir daha herhangi bir yere çağrılmazsınız. Yani savcılığın tahkikatının sonucunu bekleyeceksiniz.

Arızalı otomobili değiştirebilirsiniz
Bir araç aldım ancak araç tamirden kurtulmuyor. Özellikle kavrama problemi var, yokuşlarda kalkmıyor, yolun ortasında kalıyorum. Bununla kaza yapsam kim sorumlu olur? L.H.

Bugünlerde bazı araçlarda böyle kavrama probleminin varlığına tanık oluyorum. Her ne kadar yeni yeni sistemler ve teknolojik gelişmeler hayatımıza giriyorsa da bunların yararı kadar külfeti de oluyor. Özellikle otomotiv sektöründe önemli değişikliklere tanık oluyoruz. Bizim bildiğimiz klasik oto artık eskisi gibi değil, çok gelişmiş bir araç, özellikle bilgisayar donanımlı. Sizin probleminize gelince.
Öncelikli husus şu. Trafiğe çıkacak araç, trafiğe elverişli olacak. Yani arızalı bir araçla trafiğe çıktığınızda bu arıza nedeni ile olabilecek kazadan siz sorumlu olursunuz. Ancak benim tavsiyem buna meydan vermeden bu araçla ilgili olarak dava açmanız. Aracınız bir türlü onarılamıyorsa yenisi ile değiştirme talebiniz olabilir. Veya bedelinin iadesini istersiniz. Özellikle otolar evdeki bir beyaz eşya gibi değildir. Yolda yapacağı bir arıza bir hatta birkaç hayata malolabilir. Bu nedenle tereddütsüz yukarıda özetlediğim davaları açarak bu sorumluluktan ve hayata malolabilecek risklerden kaçının.