Tam gün yasasına Köşk'ten onay çıktı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlıkçılardan gelen ısrarlı itirazlara rağmen, üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasını öngören yasa tasarısını onayladı

Tam gün yasasına Köşk'ten onay çıktı

 Yasa, mesai saatleri dışındaki gelir getirici çalışmalarından dolayı, sözleşmeli ya da kadrolu personel ile öğretim görevlilerine daha yüksek ek ödeme yapılması gibi maddeler içeriyor ancak bu kişilerin dışarıda çalışmasına engel oluyor.

Doktorlar, hem toplam gelirleri düşeceği hem de döner sermayesi bulunmayan kuruluşlarda çalışanlara ek ödeme yapılmayacağı gerekçesiyle yasaya karşıydı.