'Tam gün'de yarım eylem

Dünkü eyleme doktorlardan beklenen destek gelmedi. Doktorlar 'Hastalar mağdur olur' diyerek işini bırakmadı

'Tam gün'de yarım eylem

'KARŞIYIZ' DEDİLER AMA...

Meclis’te görüşülen Tam Gün Yasa Tasarısı üniversite ve devlet hastenelerinde görevli doktorların özel hastanelerde çalışmasını ve muayenehane açmasını engelliyor. Tasarıya karşı çıkan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla dün Türkiye genelindeki doktorlar iş bırakma eylemi yapacaktı. Ancak eyleme doktorlardan beklenen destek gelmedi.

İSTANBUL,İZMİR İŞ BIRAKTI

Eyleme en büyük destek İzmir’den geldi. Doktorların iş bırakmasıyla hastanelerin poliklinikleri ile ameliyat salonları boş kaldı. Eylemi İstanbul’daki doktorlar da destekledi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ile birçok hastanedeki doktorlar 1 saat iş bırakarak tasarıyı protesto etti.

TEKEL İŞÇİLERİ DESTEKLEDİ

Ankara’daki eylemde aralarında TTB’nin de bulunduğu birçok meslek örgütü temsilcisi Hacettepe Hastanesi Tıp Fakültesi’nin önünde toplandı. Doktorların eylemine Türk-İş Genel Merkezi önünde eylem yapan TEKEL işçileri de destek verdi. Tasarının sağlık çalışanlarını 7 gün 24 saat çalışmaya zorlayarak hasta güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi.

ERZURUM SESSİZ KALDI

Eylem nedeniyle hizmet verilmeyeceğini düşünen vatandaşlar dün sağlık kuruluşlarına gitmedi. Oysa Türkiye genelindeki doktorların büyük çoğunluğu ‘Hastalar mağdur olur’ diyerek eyleme katılmadı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın seçim bölgesi ve memleketi olan Erzurum’da, Tokat’ta, Kayseri’de, Kırıkkale’de, Trabzon’da, Konya ve Rize’de de doktorlardan eyleme destek gelmedi. Ancak hastalar gelmeyince hastaneler boş kaldı.

İZMİT,ZONGULDAK,DENİZLİ

Doktor ve sağlık çalışanlarının eyleme destek verdiği İzmit, Zonguldak ve Denizli’deki hastaneler en sakin günlerinden birini geçirdi. Eskişehir’de Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri ‘Tam Gün Yasa Tasarısı’nı Porsuk Çayı’nda bindikleri tekneye açtıkları ‘Sağlıkta aldatmacaya hayır’ pankartıyla ve iş bırakarak protesto etti.

BAKAN'DAN UYARI

Eylemin sürdüğü saatlerde Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eyleme katılarak iş bırakan doktorlarla ilgili şunları söyledi: “Türkiye’de 110 bin civarında hekimimiz var. Bu eylem çağrısına veya eylem teşebbüsüne doktorlarımızın belki yüzde 1’i bile iştirak etmiyordur. Hizmette eğer münferit aksamalar olursa tabii ki bunlar hukukun konusu olacaktır. Umarım olmaz.”

TTB’DEN ALTERNATİF TASARI

Türk Tabibleri Birliği (TTB) içeriğine karşı çıktıkları Tam Gün Yasa Tasarısı’na alternatif olarak bir taslak hazırladı. TTB’nin tasarı önerisinde sağlık çalışanlarının izin süresinden, nöbet saatlerine, mesai saatlerinden, çalışma koşullarına kadar çok konu yer alıyor.

2