Tapu bu belge ile tescil yapmaz

Pazartesi, 20 Eylül 2010 - 05:00

Biz üç kardeşiz annemizden iki parsel arazi kaldı. Biri 4500 metrekare ve aramızda kullanmak üzere yerleri ayırdık ama sonra ihtilaf çıktı ve artık görüşmüyoruz. Ben kendi payıma düşen alanın tapusunu almak istiyorum. Bu mümkün mü? Bir kardeş ikinci parseli müstakil olarak almak ve 4500 metrekarelik yerdeki hissesinden vazgeçmek üzere bizimle sözleşme imzaladı ama bunu tapu kabul etmiyor, bu doğru mu?  A.K.

Annenizden miras kalan tüm malvarlığına üç kardeş ortaksınız. Ancak bu ortaklık elbirliği ortaklığı, diğer adı ile iştirak halinde mülkiyet. Yani hiçbirinizin bu parsel üzerinde hukuken ayrılmış belli bir yeri yok. Hepiniz her yerine ortaksınız ve bu yer üzerinde tek başınıza hiçbir hukuki işlem yapamazsınız.

[[HAFTAYA]]

Dolayısı ile kendi payınıza tapu almak gibi bir şey söz konusu değil. Bu ancak bir ortaklığın giderilmesi davası sonucu mümkün olabilir. Mahkemeye başvurup ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası açacaksınız. Bu davanın sonunda şayet imar mevzuatı yönünden bir engel yoksa arazi aranızda paylaştırılır ve yeni parsel numarası alarak her birinize bir parsel verilir. Kardeşinizle yaptığınız sözleşmeyi tapu tescil etmez, zira bu belge ile tapuda işlem yapamazsınız. Bunun için kardeşinizin tapuya gelip beyanda bulunması lazım. Ayrıca her iki arsa da üç kardeşin iştirak halinde malik olduğu arsa olduğundan buna üçüncü kardeşin de katılması lazım. Ancak anlattığınız ihtilaf nedeni ile bu pek mümkün görünmüyor. Sizler için ortaklığın giderilmesi talebi ile açılacak davadan başka çözüm görülmüyor.

Kötü niyetle bakılmaz

Bizim oturduğumuz evlerin pencereleri küçüktü. İyi niyetli olmayan biri benim ve diğer kat malikleri aleyhine dava açıp pencerelerin daraltılmasını istedi. Mahkemeyi kazandı. Bizler de temyize gideceğiz. Bu hususta bize önereceğiniz davranış nedir? A.Ç.

Okuyucumun sorusunun geldiği tarihe baktığımda temyiz süresinin geçmiş olduğunu görüyorum. Bu demektir ki kendileri temyize başvurmuşlar. Zaten benim de söyleyebileceğim farklı bir şey yoktu. Mahkeme kararlarının incelenme mercii Yargıtay’dır. Yani temyiz mekanizmasıdır. Ancak okuyucum, dairesinde projeye aykırı bir değişiklik yapmış. Mahkemenin kararı bunun tabii sonucudur. Kendilerine fazla bir önerim olamayacak. Ancak mahkeme dosyasında şekli bir eksiklik varsa bu nedenle karar bozulabilir. Ancak benim tahminim esas yönünden tasdik göreceği şeklindedir. Zira biliyorsunuz bakılmakta olan bir davanın dosyasını görmeden fikir vermeyi tercih etmiyorum. Benimki sadece tahmin ve projeye aykırı davranış halinde yaygın olan uygulama. Size tavsiyem ne olabilir? Size değil tüm okuyucularıma şunu söylemek isterim. Binanızı görerek beğenerek alıyorsunuz, artık bu haline razısınız, dolayısı ile binanızda bir değişiklik yapmayın, ihtilaf konusu olur. Komşuluk iyi ilişkileri gerektirir, oysa bu halde derin ihtilaflar doğuyor. Herkes hakkına razı olsun. Böyle bir davada da davacının iyi niyeti aranmaz. Zamanaşımı da yoktur, bunu da hatırlatmadan yazımı bitirmek istemedim.