Tazminat isteyin

Pazar, 10 Ocak 2010 - 05:00

Babamı 2002’de kaybettim. Bir erkek 3 kız kardeşiz. 4 yıldır erkek kardeşim baba evinde oturuyor ve evden çıkmıyor. Geçen sene avukat tuttuk, mahkemede çözmek istedik. Şubatta duruşma oldu, hazirana atıldı. Erkek kardeşim de avukat tutmuş. Şimdi kanunlar ondan yana mı olacak? Daire tapuda daire olarak görünmüyor diye diğer avukat erteliyor oysa elimizdeki tapuda daire olarak geçiyor. H.P.

Babanızın vefatının ardından, eğer anneniz de hayatta değilse, babanıza ait ev siz 4 kardeşe eşit paylı olarak intikal eder. Bunun anlamı, babanızın evi üzerinde her birinizin dörtte bir pay sahibi olduğunuzdur. Eğer isterseniz evi satarak parasını aranızda paylaşabileceğiniz gibi, evi aranızdan kararlaştıracağınız bir tanesi de mesken olarak tutarak, diğer kardeşlere, her kardeşe dörtte bir olacak şekilde dairenin rayiç kira bedelinin dörtte üçünü ecrimisil yani tazminat olarak ödeyebilir.
Karşı tarafın avukatının farklı iddiada bulunması durumu değiştirmez. Dava sırasında tapu kayıtları getirtilerek gayrimenkulün gerçek durumu görülecektir. Sonuçta kardeşinizi tahliye edemeyeceksiniz ama ecrimisil adı altında tazminat alacaksınız. Yalnız ecrimisil talebi için bu halde özel bir durum vardır. Siz kardeşinize bu yeri kullanmak istediğinizi bildireceksiniz, onun bu talebinizi kabul etmemesi üzerine ecrimisil talep edeceksiniz. Bunun adı ‘intifadan men’dir. Sizin olayda bu şart aranır.

Konutta ödemeli gönderin

Kira bedellerimi ev sahibi almadı. Postaneden yazı geldi “Gel paranı al” diyorlar. Ne yapayım? M.L.

Kira borçlarının özelliği vardır. Kira bedelleri kiralayana götürülüp ödenen kiralardandır. Bu nedenle kiralayana ya elden götürülüp verilmeli veya konutta ödemeli posta havalesi ile gönderilmelidir. Şayet kira sözleşmesinde bir banka hesap numarası verildi ise bu hesaba ancak o halde kira yatırılabilir. Aksi halde yukarıda anlattığım şekilde ödeme yapmalıdır.
Sizin gönderdiğiniz kira adi posta ile gönderildi ise alıcı almayabilir ve siz temerrüde düşebilir tahliye riski altında kalırsınız. O halde konutta ödemeli posta havalesi ile gönderin. Bu halde de almazsa postaneden paranın alınmadığını açıklayan bir yazı alın ve mahkemeye başvurun. Mahkemeden bir ödeme mahalli tayini isteyin. Buna tediye mahalli kararı diyoruz. Kiraları karardan sonra o bankaya yatıracaksınız. Bu yolla borçtan ve tahliye tehdidinden kurtulacaksınız.