Tazminat isteyin

Çarşamba, 27 Ocak 2010 - 05:00

Bir hastanede küçük dilimden ameliyat olmam gerektiği söylendi, oldum. Ama şikayetim geçmedi. İki sene içinde bu defa burnumda kemik olduğu, küçük dilimden de yeniden bir operasyon geçirmem gerektiği söylendi. Bunu da yaptılar ama kemikten kaynaklanan şikayetim geçmediği gibi küçük dilimde kalıcı arıza bıraktılar. Yaklaşık iki senedir de bunların sıkıntısını çekiyorum. Tabipler Birliği’ne şikayet ettim ama zaman geçmiş anlayamayız diye işleme koymadılar. Ben ne yapabilirim? R.K.

Bu tip olaylarda hem tazminat talebi mümkündür hem de savcılığa şikayet. Tabip Odası ancak disiplin yönünden araştırma yapabilirdi. Oysa sizin hukuk mahkemesinde dava açarak maddi ve manevi tazminat talep hakkınız vardır. Savcılığa şikayet ederek de sizi (neredeyse) sakat bırakan doktor veya doktorlar hakkında cezai işlem için tahkikat yapılmasını talep edebilirsiniz. Tabipler Birliği dediğiniz benim tabip odası olduğunu zannettiğim şikayette ‘zaman geçmiş’ lafı olsa olsa operasyonun izleri kaybolmuştur anlamına söylenmiş bir söz olabilir. Dava yönünden, olay aynı zamanda bir suç oluşturduğu için ceza yönünden uygulanacak zamanaşımına tabidir. Dolayısı ile dava açma yönünden halen imkanınız bulunabilir.

İki yol var

Yurtdışına giderken bir arkadaşıma üstü boş, altında imzam bulunan iki adet kağıt bıraktım. Amacım birlikte çalıştığımız yerde ihtiyaç olursa dilekçe olarak kullanmasıydı. Ancak yurda gelince gördüm ki arkadaş bunlardan birini senet olarak doldurmuş, beni borçlu yapmış. Borç oldukça yüklü. Kendisi mal beyanı vermiş parası olmadığını söylemiş ama şimdi benden çok yüklü bir para almaya çalışıyor. Bu işi hukuki yönden yorumlar mısınız? S.O.

Önce bir kuraldan söz etmek isterim. Bir kimseye belli amaca yönelik boşa atılmış imza bırakılabilir. Bu kişi amaca yönelik olarak üzerini doldurur ve kullanır. Bu kullanıma sonradan itiraz edilemez. Zira bu iş bir güven işidir ve amaca yönelik doldurulup kullanılan bu kağıt için verilen makama “Ben vermedim, arkadaş doldurdu verdi” demek mümkün değildir. Zira o kişinin o amaca yönelik doldurduğu kısmı güven nedeni ile peşinen kabul ettiğiniz düşünülür. Ancak kağıt amaca aykırı düzenlenirse ne olur? Burada iki şey düşünülür. Birincisi hukuki yol, ikincisi cezai yol. Sizinki para borcu varmış gibi doldurulduğuna göre menfi tespit davası açarak borcunuzun bulunmadığının tespitini isteyebilirsiniz. Cezai yol için Türk Ceza Kanunu’nun 209’uncu maddesinden yararlanırsınız. Bu maddeye göre açığa atılan imzanın kötüye kullanılması halinde suçu işleyene hapis cezası verilir. Her iki imkanı aynı tarihlerde kullanabilirsiniz, birinin bitmesini beklemenize gerek yoktur.