TEKEL binası Medipol Grup'a verildi

Maliye Bakanlığı, TEKEL'e ait Unkapanı binasının 49 yıl süre ile Medipol Grup'a verildiğini doğruladı

16 Şubat 2010, Salı 10:11
A A

Maliye Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında, TEKEL Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Unkapanı'ndaki taşınmazlarla ilgili yapılan irtifak hakkı tesisine ilişkin bir kısım iddialara yer verildiği, bu iddialarla ilgili olarak açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Hazine'ye ait taşınmazların kamu yararı gözetilerek eğitim, sağlık, kültür ve sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere irtifak hakkı kurulmak suretiyle bu alanlarda görev yapan kamu yararına çalışan derneklere, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarına, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına verilebildiği ifade edildi.

“RAYİÇ BEDEL HİÇBİR AYRIM GÖZETİLMEKSİZİN TAHSİL EDİLMEKTE”

Kamu yararının temel öncelik olduğu bu alanlarda, belirtilen kurum ve kuruluşlara bu yerlerin doğrudan verilebildiği, ancak, bunlardan söz konusu yerlerin kullanımı karşılığında rayiç bedelin hiçbir ayrım gözetilmeksizin tahsil edildiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

“Söz konusu kurum ve kuruluşlara taşınmazların verilmesinde, belirli bir tesisin bu yer üzerinde inşa edilmesi veya mevcut tesislerin yenilenmesi ile bu yerde tahsis amacı için öngörülen faaliyetin mutlak surette sürdürülmesi şart olarak öngörülmektedir. Söz konusu taşınmazlar kurum ve kuruluşlara 49 yıla kadar kullanılmak üzere devredilmektedir.

Bu sürenin sonunda ise taşınmazın üzerindeki yapı ve tesisler, işler bir vaziyette tekrar Hazineye intikal etmektedir. Bu şekilde irtifak hakkı tesisi mevzuatımızda uzun süreden beri var olan ve uygulanagelen bir yöntemdir.”

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KURULDU

Basın yayın organlarında yer alan değerlendirmelerde bahis konusu edilen yerin, belirtilen bütün koşullara uygun olarak ilgili Vakfa “eğitim ve öğretim hizmetlerinde” kullanılmak üzere 49 yıl süreyle ve irtifak hakkına esas rayiç bedel üzerinden verildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Söz konusu Vakfa ait İstanbul Medipol Üniversitesi 23 Haziran 2009 tarihli ve 5913 sayılı Kanunla kurulmuştur. Yukarıda yapılan açıklamalar açıkça göstermektedir ki, basın yayın organlarında yer alan iddialar hem hukuk karşısında hem de yapılagelen uygulamalar karşısında mesnetsizdir.

Öteden beri kamu yararının sağlanması amacıyla yaygın bir şekilde yapılan bir uygulama, belirli bir amaç güdülerek sanki özel bir uygulamaymış gibi yansıtılarak kamuoyu yanıltılmaya çalışılmaktadır.

Bakanlık olarak, mevzuat çerçevesinde vatandaşlarımızın başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinden daha fazla istifade etmelerini sağlamak üzere, kamuya yararlı kurum ve kuruluşların bu alanlara daha fazla katkı sağlamaları hususunda, bundan sonra da gereken hassasiyet gösterilmeye devam edilecektir.”

2

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;