TEKEL işçileri yargıya güveniyor

TEKEL işçileri, 4/C statüsünün iptali konusunda yargının adaletli bir karar vereceğine güvendiklerini belirtti

Perşembe, 16 Eylül 2010 - 14:42

TEKEL işçileri yargıya güveniyor

TEKEL işçilerinden Mithat Erkuş, bir grup işçiyle Anayasa Mahkemesinin önünde yaptığı açıklamada, TEKEL işçileri olarak 4/C statüsünde istihdamın iptali için mahkeme önüne geldiklerini söyledi.

TEKEL işçilerinin başta 4/C olmak üzere, güvencesiz çalışmanın tümüyle ortadan kaldırılmasına yönelik mücadele verdiğini ifade eden Erkuş, şöyle konuştu:

"Bugün tazminat süreleri biten TEKEL işçileri için ’telafisi güç ve imkansız zararların’ doğabileceği bir noktaya gelinmiştir. 4/C’ye başvuran TEKEL işçileri, kölelikle özdeşleşmiş 4/C’yi iptal etmek konusunda yargının adaletli bir karar vereceğine güveniyorlar.

Bizler, güvenceli çalışmanın sonuna kadar meşru bir talep olduğuna inanıyoruz. Devletin kendi işçisini işsizlik tehdidiyle güvencesiz çalıştırmaya zorlamasını kamusal sorumluluğa aykırı görüyoruz. Özelleştirmeyi her türlü ilkenin başında gören AKP hükümetinin bu sorumluluğu taşımadığını düşünüyoruz."

TEKEL işçileri olarak kamuda güvencesiz çalışmayı sonlandırmak hedefiyle, mücadeleyi güvencesizliğe itilen tüm kesimlerle birleştirmeye karar verdiklerini belirten Erkuş, taşeron şirketlerde çalışan işçiler, ataması yapılmayan öğretmenler, kadroludan sözleşmeli statüye geçirilmeye zorlanan kamu emekçileri ile birlikte Kamuda Güvencesiz Çalışmaya Karşı İşçi Birliği Derneğini (GÜÇDER) kurduklarını bildirdi.

Yürütmenin üzerinden attığı kamusal sorumluluğa yargının sahip çıkması gerektiğini savunan Erkuş, GÜÇDER’in TEKEL işçilerine ilişkin davanın takipçisi olacağını kaydetti.