Temiz sicil umudu

Hükümet 200 bin memura geriye dönük 18 yıllık sicil affı getirmek için çalışma başlattı. Yeni düzenlemeyle atılma zorlaşacak, atılan memur geri dönecek. Disiplin cezası alan aday memurun memuriyet umudu devam edecek. Hiç disiplin cezası almayan memurlara '1 derece artışı ile 1 maaş ikramiye' de gündemde

Temiz sicil umudu

Memurların disiplin cezalarının affı için dönem dönem kanunlar çıkarıldı. Her af kanununda da affın gerekliliği tartışıldı. Her afta hiç suç işlememiş ve disiplin cezası almamış memurlar haklı olarak kendilerine haksızlık yapıldığını düşündü. Hatta bu düşünce disiplin cezası alanın cezasının silinmesiyle suç işleyenin ödüllendirildiği biçimde de oluştu. Memurlara son disiplin affı 2006’da geldi. Daha önce 1999’da ve 1992’de de disiplin cezası alan memurun cezası affedilmişti.

Yeni disiplin affı geliyor

Şu sıralarda hükümet yeni bir memur disiplin affı için çalışmalar yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memurların 1995-2012 yılları arasında aldığı disiplin cezalarına af getirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Yeni disiplin affının genel olarak ilk üç disiplin affına ilişkin düzenlemeler içermesi bekleniyor.

Taslağa son halini hükümet verecek ve taslak yasalaşması için Meclis’e sevkedilecek. Tasarının kamuoyuna duyurulduğu şekilde yasalaşması halinde, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan memur ve kamu görevlileri ile birlikte bu tarihte görevde olmayan (görevlerinden ayrılmış) memurlar da kapsama alınacak.

Ceza almayana ödül

Disiplin cezası affını hiç tereddütsüz destekleyen memurlar, af getirilirken hiç ceza almamış olanlara da bir ödül verilmesini talep ediyor. Memurlar 657 sayılı Kanun’daki ‘8 yıl boyunca disiplin cezası almayan memurlara 1 kademe veya 1 derece yükselmesi’ ile ilgili uygulamayı yeterli bulmuyor ve daha gerçekçi bir ödül sistemi kurulmasını istiyor.

Hükümetin de yakında beklenen af yasasına böyle bir madde ekleyebileceği Ankara kulislerinde zaman zaman gündeme geliyor. Memuriyet hayatında hiç soruşturmaya uğramamış ve disiplin cezası almamış memurların, yılda 1 derece terfisi ve 1 maaş ikramiyeyle ödüllendirilmesi gündemde. Ancak bu ödül sisteminin yer alıp almayacağı yasa görüşülürken netlik kazanacak.

6 yılı fazla gördüler

Aldığı sicil notu 90 ve üzeri olanlara verilen bir kademe uygulamasında 6 yıl memura çok görüldü. 2011’de çıkarılan bir yasayla memurlarda sicil sisteminin kaldırılması ile bir kademe yükselmesi 8 yıl disiplin cezası almamış olma şartına bağlandı. Ayrıca öğrenim durumuna göre yükselebileceği azami dereceye gelmiş ve bu derecenin 4’üncü kademesinden sonra bekleyen memurlardan son 6 yılın sicil notu 90 ve üzeri olanlara bir defaya mahsus bir derece yükselmesi veriliyordu. 6111 sayılı Kanun’la bu süre de 8 yıla çıkarıldı ve disiplin cezası almama şartına bağlandı.

Sistem yenilensin

Disiplin cezası almamış memurlar disiplin affı çıkarılırken bu kez unutulmak istemiyor. Disiplin cezası alanlara af getirilirken kendileri için de disiplin cezası almadıkları süre için az da olsa maaş artışı sağlayacak ikramiye mahiyetinde bir tazminat verilmesini istiyor. Memurlar böyle periyodik bir şekilde disiplin affı çıkarılacaksa, disiplin işlemlerinin gözden geçirilerek bu sistemin kaldırılmasını ve performansa dayalı ücretin bir kısmını doğrudan etkileyecek bir ödül ve ceza yöntemi geliştirilmesini bekliyor.

Atılan memur da yararlanacak

Hükümetin yeni disiplin affı 1 Ocak 1995’ten 11 Eylül 2012’ye kadar geçen 18 yıllık süreçte verilmiş disiplin cezalarını kapsıyor. Taslak sadece halen çalışan memur ve diğer kamu görevlilerini değil; daha önce bu görevlerde bulunmuş eski memurların da affını öngörüyor. Yani afla daha önce meslekten atılan ve memuriyetten men edilen bir kişi yeniden devlet memuru olabilecek. Taslak yasalaşırsa, devam eden soruşturmalar işlemden kalkacak, kesinleşmiş cezalar uygulanmayacak. Affedilen sicil kayıtları kişiler başvurmadan dosyalarından çıkarılacak.

‘Yüz kızartıcı’ suçu kapsamıyor

Disiplin cezaları, uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemenin durdurulması ile memurluktan çıkarmaya kadar uzanıyor. Ancak; devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçları nedeniyle oluşan disiplin cezaları kapsam dışında tutulacak.

Askeri personel kapsam dışında

Memura getirilen sicil affından Türk Silahlı Kuvvetleri, Uzman Jandarma Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu ile Askeri Hakimler Kanunu’na tabi personel yararlanamayacak. Hakim ve Savcılar Kanunu’na göre verilen yer değiştirme cezaları ile emniyet hizmet sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında meslekten çıkarma cezaları da kapsam dışı bırakılıyor.

Memur adaylarına iyi haber

Aday memurlar 1-2 yıllık adaylık süresi içinde işe geç gelmek gibi küçük disiplin cezası aldıklarında dahi asil memurluğa geçemiyordu. Yeni düzenlemeyle aday memurların bu süre içinde işten atılması zorlaştırılıyor. Amirinin ‘uyarma’ cezasıyla bile memuriyetten atılabilen aday memurların böylesine ağır bir yaptırım yerine; ‘aylıktan kesme cezası alanların’ memuriyetle ilişiklerinin kesilmesi yönünde düzenleme öngörülüyor.

Uzaklaştırmalar zorlaştırılıyor

Hazırlanan tasarıyla memuriyetten atılma bir kademe zorlaştırılıyor. Tasarı, 657 sayılı Kanun’un 129’uncu maddesinde yer alan ‘memurluktan çıkarma cezası’ ifadesinin ‘kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezası’ olarak değiştirilmesini öngörüyor. Düzenlemeyle memurun savunma hakkının kapsamı da genişleyecek. Memura, atılma öncesi kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesinin önü açılacak.

Parasal bir hak bulunmuyor

Hazırlanan af paketi, 2006’da çıkarılan ve 23 Nisan 1999 ile 14 Şubat 2005 tarihleri arasında verilen disiplin cezalarının affına ilişkin 5525 sayılı aftan yararlanamayanlara da fırsat sunuyor. Taslak, disiplin cezaları nedeniyle kıdemi durdurulan, terfi alamayan bu kişilerin özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talepte bulunamayacaklarını hükme bağlıyor. Yani geçmişe dönük alacak hakkı olmayacak.

YARIN: Memur harcırahlarda adalet istiyor

>>Yemek değil, nakit istiyorlar

>>Kazanılmış haklar geri verilsin

>>Yabancı dil tazminatında 5 yıl şartı kalksın

>>Maaş yükseltmek için sınav kazanmak şart

>>Üniversite bitirene 673 lira zam

2