Tescil tarihinden hesaplanacak

Perşembe, 15 Nisan 2010 - 05:00

Bir daire satın aldım. Satın aldığım firma adına tapu 2006 tarihli. Bana kat irtifak tapusu ile satış tarihi 2007. Kat mülkiyetine geçiş tarihi 2008. Şimdi satmam halinde Gelir Vergisi ödeme veya ödememe hususu değerlendirme için hangi tarihi esas alacağım?  V.C.

Sizin daire aldığınız firmanın adına tescil edilen gayrimenkul vergi açısından sizi ilgilendirmiyor. Sizi ilgilendiren sizin adınıza tescilin yapıldığı tarih. O tarih de 2007. dolayısı ile sizin için bu tarihten itibaren beş yıl sayılacak. Tescil 26.10.2007 tarihinde yapıldığına göre 26.10.2012’ye kadar satarsanız Gelir Vergisi ödeyeceksiniz.

İpotek devam ediyor

Yaklaşık on yıl önce arkadaşım banka kredisi alacakken benim evimi teminat gösterdi ve kredi aldı. Kredi geri ödendi ama ipotek kaldırılmadı. Aradan geçen bunca yıl sonra yine aynı arkadaş kredi almış ve bizim evin ipoteği devam ediyormuş. Böyle bir şey olabilir mi?  V.V.

Önce şunu hatırlatayım. Bir şirket kredi alırken önce bir kredi sözleşmesi imzalar, sonra alacağı krediyi parti parti kullanır. Yani sözleşme devam eder ancak kredi tek kalemde kullanılmaz, işlem sürer. Dolayısıyla sözleşmeye bağlı teminat da devam eder. Bunun kaldırılması, sözleşmenin son bulması ile veya kredi veren bankanın izni ile olur. Anladığım kadarı ile sizin arkadaşınızın kredi ilişkisi sürmekte. Bu halde de kredinin teminatı devam ediyor yani ipotek sürüyor.

Dava uzun sürmeyecek

Babam vefat etti. Borçları vardı bize kaldı. Şimdi mirası reddedin diye akıl verdiler. Bir dava açmak gerekiyormuş. Bu dava ne kadar sürer? M.Y.

Bir miras reddolunabilir, bu doğrudur. Mirası reddeden, miras bırakandan önce ölmüş gibi işlem yapılır. Yani siz reddedeceksiniz de acaba sizin çocuklarınız yok mu? Şayet varsa siz reddedersiniz ama bu defa devreye çocuklarınız girecek. Mirasın reddi için üç ay süreniz var, bunu ölüm tarihinden itibaren hesap edin. Yapılacak iş, evet bir dava açmaktır ama bu bildiğimiz çekişmeli didişmeli dava değildir. Tescil talebidir. Siz dava açarsınız ve ret iradenizi bildirirsiniz biter. Öyle uzun uzun araştırmaya gerek yoktur. Şayet tek başınıza değil de en yakın mirasçılar birlikte ret talebinde bulunursanız, tereke iflas hükümleri çerçevesinde tasfiye olunur.

Bugün imkan yok

Aileden miras kalan bir arazimiz var. Eskiden tarla idi ama şimdi meskenlerin yapılabileceği bir halde. Diğer mirasçılar hali vakti iyi olduğu için pek ilgilenmiyor. Benim mali durumum iyi değil. Ben buradaki miras payımı satabilir miyim? N.S.

Önce miras konusu gündeme girmişken yine mirasla devam edeyim dedim ve bir okuyucumun daha miras sorusunu aldım. Efendim mirasçılara kalan miras iştirak halinde mülkiyet yani elbirliği mülkiyeti şeklinde kalır. Bu da demektir ki mirasçılar terekedeki mala hep birlikte malik olurlar ama hisseleri ayrılmamıştır. Yani mallar hepsinindir ama tek başına hiçbir işlem yapamazlar. Yani demek istediğim o dur ki siz bu tarla veya arsa üzerinde tek başınıza bir iş yapamayacaksınız, hissenizi satamayacaksınız. Bunun için önce dava açıp elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesini isteyeceksiniz. Ancak bu dava bittikten sonra hissenizi satabilirsiniz.