Tıbbi görüntüleme yöntemleri ve etkileri

Modern tıbbın en önemli araçları olan gelişmiş görüntüleme yöntemlerinin bazıları gereksiz kullanıldığında zararlı olabiliyor ancak gerkli olduğunda ise hayat kurtarıyor

a
a
Çarşamba, 16 Aralık 2009 - 09:41


Tıbbi görüntüleme yöntemleri ve etkileri

Ultrason: Ses dalgalarıyla çalışıyor ve bu nedenle tamamen zararsız.

Bilgisayarlı tomografi: X ışını yani radyasyon kullanılıyor. Bu nedenle potansiyel zararı var. Verilere göre, bir göğüs CT taramasına giren hasta, göğüs röntgeninin yaydığı radyasyonun 100 katı bir doza maruz kalıyor.

Manyetik Rezonans (MR): Dokulardaki hidrojen protonlarının, manyetik ortamda dışarıdan bir elektromanyetik dalgayla (zararlı olmayan) uyarıldıktan sonraki davranışlarını görüntülüyor. Bugüne kadar olumsuz bir etkisi gösterilmemiş.

Nükleer tıp: Vücuda dışarıdan radyoaktif bir madde veriliyor ve vücuttaki dağılımı araştırılıyor. Özellikle tanı amaçlı tiroid, böbrek ve kemik hastalıklarında (kemikte metastaz aramak için) kullanılıyor.

Pozitron Emisyon Tomografi (PET): Kanser tanısında ve evrelemesinde çok yaygın kullanılıyor.

Röntgen: İnsan vücudunu iki boyuta indirip inceliyor. Röntgen de hastayı radyasyona maruz bırakır. Tek bir inceleme için doz düşük kalırken, tetkik tekrarlandıkça risk artıyor.