TMSF, Toprak Kağıt ve Cine 5'i satışa çıkardı

TMSF, Toprak Kağıt ve Cine 5'i satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Toprak Kağıt" ve "Cine 5 TV"nin ticari ve iktisadi bütünlüğünü, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

TMSF’nin satışlara ilişkin duyuruları, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.
Duyurulara göre Toprak Kağıt Sanayi A.Ş., Toprak Temizlik Kağıdı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Toprak Tüketim Malları Pazarlama ve Sanayi A.Ş. amme borçlularından haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun kararı ile oluşturulan, Toprak Kağıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satılacak.

Muhammen bedeli 25 milyon 100 bin dolar olarak belirlene Toprak Kağıt ticari ve iktisadi bütünlüğünün satışında katılımcılardan 2 milyon 510 bin dolar tutarında geçici teminat alınacak.

İhale, 20 Temmuz 2010 tarihinde saat 11.00’de TMSF’de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak.

Satış Komisyonu, şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak.

Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek.
Kurul en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.

Buna göre kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 23 Temmuz 2010 tarihinde saat 11.00’de TMSF’de yapılacak.

Söz konusu ihaleye katılmak isteyenler şartnameyi bedel ödeyerek TMSF’den satın alabilecekler.
Fon Kurulunun 13 Ağustos 2009 tarihli kararı ile oluşturulan, Toprak Kağıt’ın ticari ve iktisadi bütünlüğü, borçlulara ait olup haczedilen, kağıt fabrikasının faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan gayrimenkuller, menkuller (makina, teçhizat, demirbaş), markalar ve bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmakta.

CİNE 5 TV

Öte yandan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Cinebeş Filmcilik ve Yapımcılık A.Ş., Cinedigital İletişim Hizmetleri Ticaret A.Ş., Gala Televizyon Filmcilik ve Yapımcılık A.Ş., Kutyay Özel Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş., Multikanal Dağıtım ve Ticaret A.Ş., Spor ve Çocuk Televizyon Reklamcılık ve Yapımcılık A.Ş., Atlas Finansal Kiralama A.Ş., İktisat Finansal Kiralama A.Ş., Avrupa ve Amerika Holding A.Ş., Showpa Televizyonla Pazarlama Turizm Otelcilik İnşaat ve Ticaret A.Ş., ile Anet İletişim Sistemleri Bilgi Hizmetleri ve Yatırım A.Ş., "amme borçlularından haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere TMSF’nin kararı ile oluşturulan, Cine 5 TV ticari ve iktisadi bütünlüğü, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari" olarak satılacak.

Cine 5 TV’nin ticari ve iktisadi bütünlüğünün muhammen bedeli 45 milyon dolar, katılımcılardan alınacak olan geçici teminat bedeli ise 4 milyon 500 bin dolar olarak belirlendi.

İhale, 3 Ağustos 2010 tarihinde, saat 11.00’de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak.

Satış komisyonu şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak.

Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek.
Kurul en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahipleri arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.

Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 6 Ağustos 2010 tarihinde saat 11.00’de TMSF’de gerçekleştirilecek.
Söz konusu ihalede şartname TMSF’den satın alınabilecek.

TMSF’nin 9 Temmuz 2009 tarihli kararı ile oluşturulan, Cine 5 TV’nin iktisadi ve ticari bütünlüğü, faaliyetini sürdürebilmesi için yararlı veya gerekli olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, frekans tahsis ihalesine kadar müktesep hak teşkil etmemek üzere kullandırılan karasal vericiler ile ulusal lisans tipi ile yayın yapma izni, kablolu televizyon yayın lisansı, uydu televizyon yayın lisansı ve izni, markaları, internet alan adları, vericiler, yayın arşivi, menkul mallar ile bu mal, hak ve varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmakta.