"Torba kanun" teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi (torba kanun teklifi) kabul edilerek, yasalaştı

Perşembe, 25 Kasım 2010 - 18:22

Buna göre, öğrenim kredisi alanların borçlarını ödemede kolaylık getiriliyor. Öğrenim kredisi kaç yıl alınmışsa, geri ödemesi de o kadar sürede yapılacak.

Kanuna göre, askerlik hizmeti sırasında anne, baba, kardeş, eş veya çocuğu vefat eden erlere, istemeleri halinde 10 gün izin verilebilecek. İzin, askerlik hizmetinden sayılacak.

YURTKUR, Başbakanlığa bağlanacak. Başbakan, kurumun yönetimiyle ilgili yetkilerini, gerekli gördüğü takdirde bir bakan aracılığıyla kullanabilecek. YURTKUR, yurtdışında da yurt kurabilecek.

YURTKUR Genel Kurulunun Başkanı, Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanı olacak. YURTKUR Genel Müdürü ve yardımcıları da kurum Genel Kurulunda yer alacak. Genel Kurul, yılda bir yerine, iki yılda bir toplanacak.

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren, en geç 4 ay içinde olağanüstü Genel Kurul yapılacak, bu toplantıda Yönetim Kurulu belirlenecek. Olağan genel kurullara ilişkin süreç, bu tarihten itibaren başlayacak.

YURTKUR Genel Müdürlüğü, yurtdışında kuracağı yurtlarla ilgili "uzman müşavir" atayabilecek.

-ÖĞRENCİ KREDİLERİ-

Öğrenim kredileri, alındığı kadarki sürede ödenecek. 4 yıl kredi alan bir kişi, daha önce bu krediyi 2 yılda geri öderken, düzenlemeyle 4 yılda ödeyecek. Böylece, taksit sayısı arttığı için ödenen aylık miktar da yaklaşık yarıya inecek.

Lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ise kredi borcunu mezuniyetten 3 yıl değil, 4 yıl sonra ödemeye başlayacak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan bir borçlu, talep ederse, kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak ve birer yılla sınırlı olmak üzere geri ödemeye başlamasını uzattırabilecek.

Kanun yürürlüğe girdiğinde kredi alanlar ile kredi ödemesi henüz başlamamış olanlar, borçlarını kredi aldıkları sürede ödeyecek. Kredi borç taksitlerini düzenli ödeyenler ise bakiye borçlarını kalan taksit süresinin 2 katı sürede ödeyebilecek.

Sağlık nedenleri dışında, kendi isteğiyle yüksek öğretim kurumundan ayrılan ya da herhangi bir nedenle ilişiği kesilen öğrenci, bu tarihten 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık dönem halinde kredi borcunu ödeyecek.

Yurtiçindeki öğrencilerden kefil aranmazken, yurtdışında öğrenim gören öğrencilerden kefil veya diğer teminatlar alınacak.
Yurtdışında öğrenim gören öğrencilere de burs, kredi ve nakdi yardım verilecek.

-TOKİ YURT YAPABİLECEK-

TOKİ’ye, hizmet, yurt binaları ve tesis yaptırılabilecek. Bu bina ve tesisler, kamuya ait taşınmazlar üzerine 49 yılı geçmemek üzere kiralama yoluyla inşa edilebilecek. Bu kapsamdaki işlemler damga vergisi ve harçlardan istisna tutulacak.
YURTKUR’un mal varlığı haczedilemeyecek. YURTKUR’un merkez teşkilatında 157, taşra teşkilatında da bin 453 personel görevlendirilecek.

-2 YENİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR-

Kanunla, ayrıca 2 yeni vakıf üniversitesi kuruluyor.
İzmir’de Türkiye Tabipler Vakfınca "Şifa Üniversitesi" adıyla; Trabzon’da da Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfınca "Avrasya Üniversitesi" adıyla vakıf üniversiteleri kurulacak.

Özelleştirme uygulamalarında, milli güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği durumlar hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumları ve mahalli idarelere devir yapılmaması ilkeleri esas alınacak.
Özel öğretim kurumlarına, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, belediyeler yerine Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek. Bakanlık, bu yetkisini valiliklere devredebilecek.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda istihdam edilecek personel için yabancı dil yeterliliği şartının aranmayacağı tarih, 31 Aralık 2010’dan 31 Aralık 2012 tarihine uzatıldı.