Tüketici hakem heyetlerinde elektronik tebligat dönemi başlıyor

Tüketici hakem heyetlerince muhataplarına gönderilecek evrak elektronik ortamda tebliğ edilebilecek

25 Ocak 2018, Perşembe 14:46
A A
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik Tebligat Sistemi Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına iletilmesi gereken evrakın elektronik ortamda tebliğiyle ilgili usul ve esaslar belirlendi.
 

E-TEBLİGAT DÖNEMİ


Tebliğe göre, Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, bu sistemden yararlanabilecek.

Tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteren veya göstermeyen bütün gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olacak.

Elektronik imzalı tebligat, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;