Türk kızları matematikten çok korkuyor

Dünyada öğrencilerin değişik alanlardaki başarısını ölçen PISA sonuçları üzerinde bir inceleme yapan, New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Şirin şu açıklamaları yaptı

Türk kızları matematikten çok korkuyor

Dünyada öğrencilerin değişik alanlardaki başarısını ölçen PISA sonuçları üzerinde bir inceleme yapan, New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Şirin, “Türkiye’de, erkek öğrencilere göre, kız öğrenciler matematikten daha çok korkuyor. Türkiye’de matematik, bilim ve okuma sınavlarında başarısız olan öğrencilerin yüzde 20’si erkek, yüzde 9.7’si kız” dedi.