Turkcell'e yüklü ceza

Turkcell'e yüklü ceza

12 Mayıs 2010, Çarşamba 15:10
A A

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Hazine Payını süresinde ödememesi sebebiyle, Turkcell’in 1 ay içinde toplam 12 milyon 170 bin 916 lira ceza ödemesini kararlaştırdı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, internet sitesinde yayımlanan "Turkcell’in Hazine Payını Eksik Ödemesi"ne ilişkin kararda, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’nin GSM İmtiyaz Sözleşmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan, Hazine Payına ilişkin yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesinin ve bu hususa ilişkin müeyyidelerin uygulanmasının sağlanması amacıyla, BTK ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan GSM İmtiyaz Sözleşmesi ile Hazine Müsteşarlığının 13 Temmuz 2009 tarihli ve 29822 sayılı yazısı ekinde yer alan inceleme raporuna istinaden, şu karara varıldığı kaydedildi:

"Hazine Payı ödeme yükümlülüğünü GSM İmtiyaz Sözleşmesi’ne uygun şekilde yerine getirmeyen Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş;ye; Hazine Müsteşarlığının söz konusu işletmeciye ödemesi gerektiğini bildirdiği tutarları ödemesi için, GSM İmtiyaz Sözleşmesi’nin 40’ıncı maddesi uyarınca işbu Kurul Kararı’nın kendisine tebliği tarihinden itibaren 1 ay süre verilmesi,

İşbu Kurul Kararı’nın 1’inci maddesinde belirtilen 1 aylık süre içerisinde Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Hazine Müsteşarlığının söz konusu işletmecinin ödemesi gerektiğini bildirdiği tutarların ödenmemesi halinde, GSM İmtiyaz Sözleşmesi’nin 40’ıncı maddesi uyarınca söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesi için Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’ye 100 gün süre verilmesi,

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’nin; Hazine Müsteşarlığının söz konusu işletmecinin (1 Haziran-9 Mart 2006 tarihleri arasında) ödemesi gerektiğini bildirdiği tutarları süresinde ödememiş olması sebebiyle; toplam 12 milyon 170 bin 916 lira 90 kuruş tutarındaki cezanın işbu Kurul Kararı’nın kendisine tebliği tarihinden itibaren bir (1) ay içerisinde ödenmesi,

Hazine Payı ödemelerine ilişkin uygulamalarda yetkili mercilerce aksine bir karar alınmadıkça Hazine Payı ödemelerinin Hazine Müsteşarlığının talebi doğrultusunda yapılması, Hazine Müsteşarlığının izni alınmaksızın ödemeye ilişkin hususlarda herhangi bir değişiklik veya mahsup işleminin yapılmaması, Kurum Masraflarına Katkı Payı ödemelerinde de Kurum’un izni alınmaksızın ödemeye ilişkin hususlarda herhangi bir değişiklik veya mahsup işleminin yapılmaması -bu madde kapsamında daha önce yapılan ödeme ihlallerine ilişkin uygulanabilecek müeyyideler saklı kalmak kaydıyla- hususunda hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerin uyarılmasına karar verilmiştir."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;