Türkiye'de AB desteği azaldı

Amerikan düşünce kuruluşu Alman Marshall Fonu'nun (GMF) Transatlantik Trendler anketine göre, son bir yılda Türkiye'de NATO ve AB üyeliğine destek hızla geriledi

Çarşamba, 15 Eylül 2010 - 14:22

Türkiye'de AB desteği azaldı

Her ülkede yaklaşık bin kişiyle görüşülerek hazırlanan ankette, "NATO, ülkenizin güvenliği açısından hala zaruri mi?" sorusuna, Türklerin "evet" oranı 2004 yılında yüzde 53 , 2006 yılında yüzde 44 ve geçen yıl yüzde 35 iken, bu yıl yüzde 30’a kadar indi.

Türklerin yüzde 43’ü NATO’nun artık zaruri olmadığını düşünürken, yüzde 27’lik bir kesim görüş bildirmekten kaçındı. NATO’nun zaruri olduğunu düşünenlerin oranı, Hollanda’da yüzde 72, İngiltere’de yüzde 68, ABD ve Fransa’da yüzde 60, AB ortalamasında yüzde 59, Almanya’da yüzde 56, İtalya’da yüzde 54 ve Polonya’da yüzde 52’yi buldu.

Afganistan’daki askerlerin tamamının çekilmesini isteyenlerin oranı Türkiye’de son bir yılda yüzde 30’dan 35’e çıkarken, mevcut sayının korunmasını isteyenler yüzde 22, artırılmasını isteyenler yüzde 16 ve azaltılmasını isteyenler yüzde 12 oldu.

İran’ın nükleer programından endişe duymayanların oranı Türkiye’de yüzde 36 düzeyindeyken, Avrupa ülkelerinde ve ABD’de yüzde 4 ile yüzde 12 aralığında değişti.

İtalyanların yüzde 88’i, Amerikalıların yüzde 86’sı, Amanların yüzde 83’ü, Fransızların yüzde 76’sı ve Türklerin yüzde 40’ı, İran’ın nükleer programından az ya da çok endişe duyduklarını bildirdi.

AB ÜYELİĞİNE DESTEK İÇERDE AZALDI

Ankette, AB üyeliğini genelde olumlu bulan Türklerin oranı son bir yılda yüzde 48’den 38’e inerken, olumsuz bakanların oranı yüzde 22’den 31’e çıktı.

Türklerin yüzde 20’si, AB üyeliğinin "ne iyi ne kötü olacağını" belirtirken, yüzde 11’lik kesim görüş bildirmekten kaçındı.

Türkiye’nin AB üyeliğini genelde olumlu bulanların oranı, en yüksek yüzde 43’le Romanya’da çıkarken, bu oran ABD’de yüzde 41, İtalya’da yüzde 29, Hollanda’da yüzde 28, İngiltere’de yüzde 26, İspanya’da yüzde 25, Polonya ve Portekiz’de yüzde 23, Bulgaristan’da yüzde 21, Almanya ve Fransa’da yüzde 16 ve Slovakya’da yüzde 10 oldu.

TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİ AB EKONOMİSİNİ NASIL ETKİLER?


"Türkiye’nin AB üyeliği ekonomiyi nasıl etkiler" sorusuna, Türklerin yüzde 43’ü "olumlu", yüzde 35’i "olumsuz" cevabını verdi. Ankette "Ülkeniz uluslararası meselelerde kiminle en yakın işbirliği içinde davranmalıdır ?" sorusunda, Türklerin yüzde 34’ü "tek başına", yüzde 20’si "Ortadoğu ülkeleriyle", yüzde 13’ü "AB ülkeleriyle", yüzde 6’sı "ABD ile" ve yüzde 5’i "Rusya ile" seçeneğini tercih ederken, "hepsiyle birlikte" diyenlerin oranı yüzde 11 ve görüş bildirmeyenlerin oranı yüzde 12 oldu.

KIBRIS MÜZAKERELERİNE VE PROTOKOLLERİN ONAYLANMASINA DESTEK AZ

GMF anketinde sadece Türkiye’de sorulan "Kıbrıs’taki müzakereleri destekliyor musunuz ?" sorusunda, "şiddetle destekliyorum" diyenler yüzde 15, "biraz destekliyorum" diyenler yüzde 14, "biraz karşıyım" diyenler yüzde 11 ve "şiddetle karşıyım" diyenler yüzde 40 çıkarken, yüzde 20 görüş bildirmedi.

Bu durumda Kıbrıs müzakerelerine destek verenler yüzde 29, karşı çıkanlar yüzde 51 oldu. Ermenistan’la imzalanan protokollerin onaylanmasına şiddetle karşı çıkanlar ise yüzde 44’ü ve kısmen karşı çıkanlar yüzde 11’i buldu.

İlişkilerin normalleştirilmesini hedefleyen protokollerin onaylanmasını şiddetle destekleyenler yüzde 11, kısmen destekleyenler yüzde 17’de kaldı. Böylece protokolleri destekleyenler yüzde 27, karşı çıkanlar yüzde 55 olarak hesaplandı.