Umarım parası vardır

Pazar, 16 Mayıs 2010 - 05:00

Bir şirkette üç senedir çalışıyorum. İki ay önce evlendim. Evlenme tazminatı alabilir miyim? İşten ayrılsam, alamadığım bir aylık maaşım, yemek param ve alamadığım izinlerim var. Bunları alabilir miyim? F.D.

Önce, evlilik nedeni ile mutluluk dilerim. Evlilik tazminatı dediğiniz kıdem tazminatını hakederek ayrılmadır ki, evlilikten itibaren bir yıl içinde işten ayrılan hanım işçiye kıdem tazminatı ödenir.
Bu arada bir aylık ücretinizi alamadığınızı söylüyorsunuz. Burada bir önemli nokta daha var. Ücret ödenmesi gereken zamandan itibaren yirmi gün içinde ödenmezse işçi çalışmayı durdurabilir ve geciken süre için mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır.
Bu arada yemek parası mutad bir ödeme ise evet bunu da talep hakkınız var. İzin için ise ya çalışma dönemi içinde izinlerinizi kullanacaksınız veya iş akdi son bulduktan sonra bedelini talep edeceksiniz. Ancak işte son nokta, bütün bunları alabilmeniz için patronunuzun cebinde parasının olması lazım. Umarım vardır.

Yaşa değil başa bak
Babamdan bir dükkan ve iki araç satın almıştım. Ancak kardeşim 70 yaşında birinin hukuki işlem yapamayacağı iddiasında. 70 yaşında biri işlem yapamaz mı? Yaparsa ne olur? O.A.

Değerli okuyucularım “70 yaşında biri işlem yapamaz” denildiği takdirde ülkede başbakanlık, hatta cumhurbaşkanlığı yapmış birçok kişinin bunu yapamayacağı ileri sürülmüş, yaptığı işlemler ise yok sayılmış olur. Zira bir ülkede bu gibi bir yasa varsa bunun herkese uygulanması lazımdır.
O zaman da bakana, başbakana bakılmaz, 70 yaşına geldi mi bir kenara konulur. Peki böyle bir uygulama var mı? Yok. O halde vatandaş için de söz konusu değil.
Bir insan 70 yaşında da işlem yapar 80 yaşında da. Ancak akıl hastalığı var ise 20 yaşında da işlem yapamaz. Yani anlaşılacağı gibi burada önemli olan yaş değil akıl sağlığıdır. Babanızın işlem yaptığında akıl sağlığı yerinde ise bu işlem tamamdır. Bu tarihler itibariyle elinizde bir de sağlam raporu var ise bu iş tamamdır.