Umutlar gelecek yıla kaldı

Salı, 17 Ağustos 2010 - 05:00

Geçen hafta Lisans Yerleştirme Sınav sonuçları
açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına göre, okul
birincisi 7 bin 917 kişiden 1467’si herhangi bir
üniversiteye yerleşemedi. Açıkta kalan okul
birincilerinden çoğunun meslek lisesi mezunu
olduğunu öğrendik. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) Başkanı
Prof. Dr. Ünal Yarımağan da
meslek yüksekokullarında
yüksek oranda boş kontenjan
olduğunu söyledi.
Bu sonuçlar bize ülkemizde
hâlâ meslek eğitimi
önemininin anlaşılamadığını
gösteriyor. Birkaç ay önce
Türkiye İstatistik Kurumu,
işsizlik oranlarını açıkladığında
bu olumsuz yükselişi ekonomik
krize bağlayarak kolay yolu seçtik. Ülkedeki işsizlik
rakamları ürkütüyor. Her 4 gençten biri işsiz.
Birçok genç üniversiteyi bitirdiği halde
iş bulamıyor. Meslek yüksek okullarının yöneticileri
öğrencilere iş garantisi sunuyor, tercihleri
etkilemeye çalışıyor. Ancak meslek yüksek
okullarının kontenjanları boş kalıyor. Çünkü
gençler istihdamın olduğu bölümleri tercih etmiyor,
aileler çocuklarını bu yönde desteklemiyor.
Oysa işsizliğin çaresi mesleki eğitimdir. Bu
anlamda sektör ve eğitim ilişkisinin güçlendirilmesi,
eğitim-istihdam dengesinin sağlanması, eğitimde
bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması, hayat
boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda öğretim
programlarının sürekli güncellenmesi çok önemli.
Okullardaki fiziki altyapı, atölye ve laboratuarların
donatımının gelişen teknolojiye uyumlu olmasının
büyük önem arz ettiğini, sektörle yakın bir iş birliği
ve gereken destek olmadan Türkiye’nin nitelikli
eleman sorununun çözebileceğini söylemek
mümkün değil. Artan işsizlik sorunu iş dünyası
dâhil herkesi düşündürüyor. Küresel planda
gözlemlenen işsizlik, Türkiye’nin de başlıca sorunu.
İşsizlikle mücadele etmenin yolu, ulusal rekabet
gücümüzü artırıp ülkemizin kalkınmasına katkı
sağlamak, ancak vasıfsız iş gücünün mümkün
olduğunca azaltılarak iş gücü piyasasının talep ettiği
nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinden geçiyor.
Türkiye için ulusal istihdam stratejisine paralel
yürütülecek bir ulusal mesleki eğitim stratejisi
geliştirmek lazım. Meslek liseleri, ekonominin
bel kemiğini oluşturan nitelikli eleman yetiştirme
açısından son derece önemli eğitim kurumlarıdır.
Ama bu yıl meslek liselerinin öneminin yeteri kadar
anlaşılamadığını LYS sonuçları gösterdi.
Hükümetin Eylem Planı’nda mesleki ve teknik
ortaöğretimin, ortaöğretim içerisindeki payı hedefi
yüzde 50 olarak gösteriliyor. Bu sonuçlardan
yola çıkarsak umudumuz gelecek yıla kaldı.