Universia.net İstanbul'da toplandı

Ortak bir eğitim programıyla dünya çapındaki üniversiteler arasında eğitimsel değerlerin ve deneyimlerinin paylaşılması amacıyla “universea.net” (Karadeniz Üniversite İşbirliği Ağı) toplantısı 15 Şubat- 1 Mart 2015 tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleşti

Universia.net İstanbul'da toplandı

Avrupa Birliği eğitim araştırma projesi çerçevesinde planlanan “universea.net”e proje ortakları olan İstanbul Aydın Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi (Türkiye), Köstence Andrei Saguna Üniversitesi (Romanya), Uluslararası Karadeniz Üniversitesi (Gürcistan) ve Moldova Kamu Yönetimi Akademisi katıldı