Uzağı göremeyen çocuk daha zeki

Araştırmalar miyop yani uzağı net göremeyen çocukların okul başarısının daha fazla ve bu çocukların zeka kat sayısının (IQ) normal nüfusa göre daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. İyi de bu çocukların diğerlerinden farkı ne?

Cumartesi, 25 Aralık 2010 - 05:00

Uzağı göremeyen çocuk daha zeki

Hazırlayan: Ferhan Kaya Poroy

Miyop doğuştan olabileceği gibi, erişkinlik çağında da başlayabiliyor. 7-16 yaş arasında başlayan miyopluğa da ‘okul miyopisi’ adı veriliyor. Miyop çocukların, nüfusun kalanından daha zeki olmasının nedenini Acıbadem Maslak Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Banu Coşar anlatıyor: Yapılan araştırmalarda miyop kardeşin, olmayana kıyasla zeka katsayının daha yüksek olduğu ortaya konulmuş. Ayrıca miyop çocukların okul başarısı daha yüksek. Bu istatistikler 2 türlü açıklanabilir: Ya miyopi ile zeka geni aynı kromozomda birlikte kalıtlanıyor ya da daha zekiler okumaya daha çok zaman harcıyor ve gözde miyopi oluşuyor.

Teşhis zor tedavi kolay

İki gözde de sorun varsa, çocuğun uzağı net olarak göremediğini kendisi anlıyor ya da aile ve öğretmenler, çocuğun gözünü kısmasından, tahtayı iyi okuyamamasından veya televizyonu yakından seyretmesinden göz bozukluğu olduğunu tahmin ediyor. Tek göz bozuksa kolayca dikkatten kaçıyor, erken tedavi edilmediği için göz tembelliği oluşuyor. Miyopi tanısı, göz muayenesinde görme seviyesinin tespiti ve göz numaralarının otomatik ölçümü (otorefraktometre) ile konuyor. Ayrıca muayene sırasında göz bebekleri damla ile genişletilerek gözün içine bakılıyor.’ Tedavide 11 yaşına kadar çocuğun gözlük kullanması gerek. 11 yaşından sonra kontakt lens takabilir, 18 yaşından sonra da lazer tedavisi uygulanabilir. Çocukluk döneminde miyop gözlükleri sürekli takılmalı. Aksi halde numaralar daha hızlı ilerliyor. Kontakt lensin de kurallara uygun kullanılması önemli.

Doğru bilinen yanlışlar

YANLIŞ: Miyopi için düşük numaralı gözlük takılırsa bozukluk daha yavaş ilerler.
DOĞRUSU: Gözde mevcut numaralar ne ise ona uygun numara kullanılmalı.
YANLIŞ: Miyopi için sürekli gözlük takılmasına gerek yok.
DOĞRUSU: Çocukluk döneminde, doktorun önerdiği gözlük sürekli takılmalı.
YANLIŞ: Ergenlik döneminde kontakt lens kullanımı önerilmez.
DOĞRUSU: 11 yaşından sonra gençler kontakt lens kullanabilir.
YANLIŞ: Yaş ilerledikçe miyopi azalır.
DOĞRUSU: Miyopi ilerleyen yaşla azalmaz.

Gebelikte cep telefonu kullanımını kısıtlayın

Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Urman, gebelik ve doğum sonrası dönemde cep telefonu sinyallerine maruz kalan çocuklarda davranış problemleri görülme riski olduğunu söyledi. Araştırmaya göre; doğumdan önce ve sonra cep telefonu sinyallerine maruz kalan çocukların hiperaktivite, dikkat eksikliği ve konuya odaklanmada sorunlar yaşadığı tespit edilmiş.

Yüzde 93’ünde sorun var

Danimarka’da 28 bin 745 çocuk ve anne üzerinde cep telefonu kullanımı konusunda anket yapılmış. Çocuklar 7 yaşına geldiğinde anket tekrarlanmış. Sonuçlara göre 7 yaşındaki çocukların yüzde 35.2’si cep telefonu kullanıyor. Çocukların yüzde 93’ünde davranış problemi, yüzde 3.3’ünde sınırda davranış sorunları, yüzde 3.1’inde ise belirgin davranış sorunları ve duygusal problemler saptanmış. Çocukların yüzde 18’e yakını gebelikte ve doğum sonrası dönemde cep telefonuna maruz kalmış ve çalışmaya göre bu grupta en yüksek oranda davranış problemleri izlenmiş.

Haydi çocuklar tiyatroya

Zorlu Çocuk Tiyatrosu ‘Bremen Mızıkacıları’ adlı oyunla bu hafta sonu İstanbullu çocuklarla buluşuyor. Ortaköy Afife Jale Sahnesi’ndeki oyun 11.00 ve 13.00’te. Bremen Mızıkacıları, evden kaçan bir eşek, bir köpek, bir kedi, bir horozun Bremen’e gidip orada müzisyenlik yapma düşlerini ve yolda arkadaş olmalarını konu alıyor. 25-26 Aralık tarihlerinde İstanbul’da sergilenecek oyunun