Uzun müddet uğraşacaksınız

Salı, 30 Mart 2010 - 05:00

Kayınpeder oğluna vekaletname vermiş, oğlu da babasının arsasını kat karşılığı bir müteahhide verdi, mülkiyetini de geçirdi. Ama müteahhit arsaya elini sürmedi. Üzerine düşünce öğrendik ki alacaklıları varmış. Onlardan mal kaçırmak için bu yerleri eniştesinin üzerine yapmış. Bizim arsada da hiçbir faaliyet yok. Ancak zamınında yaptığımız kendi evimiz var. Bu durumda arsayı geri alabilir miyiz? Evin akibeti ne olur? A.İ.

Hazır soru sorulmuşken tüm okuyucularıma bir hususu hatırlatayım. Kat karşılığı inşaat yapılacak ise ve siz arsa sahipleri bir müteahhit ile anlaşma yapacaksanız bunu kendi başınıza yapmayın, mutlaka ama mutlaka bir meslekdaşımın yardımı ile yapın ve asla peşin peşin arsanın tapusunu veya bir bölümünü müteahhide devretmeyin.
Arsa sizin üzerinizde kalsın, müteahhit şartlarını yerine getirdiğinde kat irtifakını kursun ve inşaatın ilerleyen safhalarında kat irtifak tapusu ile belli sayıda daireleri bölüm bölüm müteahhide verin. Bir kimsenin borçlarının ne olduğunu bilemezsiniz. Birileri gelir haciz koyar, olan sizin arsaya olur. Nitekim okuyucumun arsası böyle gitmiş.
Şimdi okuyucum ne yapacak? Bir kere müteahhidin arsasını eniştesine devrini bir muvaza yani danışıklı bir işlem olduğu iddiası ile iptalini talep edecek ve bilahare sözleşmeye dayanarak da sözleşmenin feshi ile arsanın tapu kaydının iptali ile kendi adına tascilini talep edecek. Bunun için biraz çok uğraşacak. Çünkü böyle davalar yıllar alıyor. Binaya gelince, zaten arsanın satışı ile bina da arsa malikinin oldu yani davalar aynı zamanda binayı da kurtarmak için.

Şimdilik yapılacak bir şey yok
İşyerinden alacaklarımı alamadığım için istifa ettim. Alacaklarımı ödemeleri için ihtarname gönderdim ödemediler. SSK’ya ve Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne yazı yazdım. Çok geç de olsa yanıt geldi, ben de dava açtım. Şimdi dava sonuçlanmak üzere ve lehime gelişiyor. Ancak şirket mallarını başkalarına devretmiş görünüyor. Dava sonuçlanırken ben mahkemeye nasıl bir dilekçe vermeliyim? A.S.

Mahkemeler ihtilafı halleder. Haklı olanın hakkını tespit eder ve açılan dava bir eda davası ise ödenmesine karar verir. Ancak tahsilat işi mahkemelerin işi değildir. Tahsilat, mahkemenin verdiği karar üzerine icra daireleri tarafından yapılır. Yani tahsilat için icra dairesinden talepte bulunacaksınız ama önce dava sonuçlanacak, mahkemeden kararı alacaksınız ve ondan sonra icra takibine başlayacaksınız.
Ancak bazı istisnai durumlarda dava görülüyor iken mahkemeden, borçlun malvarlığına tedbir konulması istenebilir. Borçlunun mallarını kaçırması ihtimali karşısında mahkeme tedbir kararı verir, dolayısı ile davalı bu malı kaçıramaz. Bunda ana amaç gayrimenkullerle ilgili ihtilafta gayrimenkulun kendisi ihtilaflı ise o gayrimenkulün bir başkasına devrini önlemektir. Bazı hallerde trafik kazalarında tazminatın teminat altına alınması için kaza yapan araca tedbir konur.
Ancak her ihtilafta böyle tedbir kararı verilmez, sizinki de öyle. Şayet mallar kaçırıldı ise tahsilat zor. Mutlaka bir gelir veya bir mal bulmanız gerekecek. Yani bugün için mahkemede yapılacak bir şey yok.