Vah Zonguldak vah!

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu 3 yılda 5 milyon 141 bin 521 ton kömür çıkarırken, 6 milyon 908 bin 40 ton ithalat yapıldı

Vah Zonguldak vah!

TTK’nın 1970’li yıllarda senede 4 milyon ton ürettiği taş kömürünün son 4-5 yılda 2 milyon tonun altına düşmesi, fazlalaşan ihtiyacına bağlı kömür ithalatını da artırdı.

Taş kömürü varlığından Ereğli İlçesi'ne kurulan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) T.A.Ş. ile Karabük’te inşa edilen Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş’nin, 1 milyar 300 milyon tonluk rezerve karşı taş kömürü ihtiyacının bir bölümünün karşılanması sanayicileri ithalata yöneltti.

Zonguldak ve Ereğli limanlarından 2007’de 2 milyon 509 bin 250 ton, 2008’de 2 milyon 298 bin 583 ton ve 2009’da 2 milyon 100 bin 207 ton olmak üzere 6 milyon 908 bin 40 ton kömür ithalatı yapılırken, TTK 2007’de 1 milyon 675 bin 353 ton, 2008’de 1 milyon 586 bin 531 ton ve 2009’da 1 milyon 879 bin 637 tonla toplam 5 milyon 141 bin 521 ton üretim gerçekleştirdi.

Söz konusu yıllarda yurt dışından alınan kömür oranı TTK’nın ürettiğinden 1 milyon 766 bin 519 ton daha fazla oldu. Kurumun ürettiği kömürün yaklaşık yüzde 66’sı Çatalağzı Termik Santraline, geri kalanı da demir-çelik, çimento, çay ve şeker fabrikaları ile ısınma amaçlı pazarlandı.

TTK’nın hazırladığı "Taşkömürü Sektör Raporu"ndaki bilgilere göre de kömür ithalatının ivme kazanmaya başladığı 1980’li yılların başında Türkiye’nin toplam taş kömürü tüketiminin yüzde 80’i, sonlarında ise yüzde 45’i yerli kaynaklarla karşılanırken oran günümüzde yüzde 10’a kadar geriledi.