Vergi denetimine standart geliyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, 'vergi inceleme ve denetimi standardı' için çalışma başlattı

Vergi denetimine standart geliyor

AMERİKA'YI İNCELEDİLER

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi, ‘vergi inceleme ve denetimi standardı’ için çalışma başlattı. Standartlar için sadece vergi incelemelerine ilişkin kurallar değil, inceleme öncesi ve rapor yazımına dönük standartlar ortaya konulacak.

Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı Hadi Ekici, çalışmada Amerika ve Avrupa uygulamalarının tarandığını söyledi. Ekici, “Sonuçta ortaya kapsamlı bir inceleme ve denetim standardı çıktı. Çalışmayı Maliye ve denetim birimleriyle paylaşmaya hazırız” dedi.

DENETMEN BAĞIMSIZ OLACAK

Çalışmada bazı standartlar şöyle belirlendi:

- Bağımsız, tarafsız, nesnel davranmak

- Hiçbir hesap uzmanı, görev almadıkça inceleme ve soruşturma yapmayacak

 - Denetlenen kişi ya da kurumların servet veya mesleklerine ilişkin sırları açıklanmayacak

- Denetimin, düzenli ve süratli yürütülmesi için yazılı iş programı yapılacak

- Ekip çalışmasına dek tüm denetim süreci boyunca, ekibi oluşturan uzmanlar arasında kesintisiz bilgi akışı sağlanacak, iş bölümüne ilişkin koordinasyon yapılacak.

RAPORLAR AÇIK VE ANLAŞILIR OLACAK 

Uzman, iddiayı, önyargıdan uzak ama şüpheci şekilde ele alıp sınayarak olumlu-olumsuz yönde görüş oluşturacak. Raporlar, denetim mahiyetini, konu ve kapsamını açıkça belirterek, uzmanın sınırlarını ortaya koyacak.

Uzman, raporunda kanaat belirtmekten kaçınmayacak. Raporlar işlem yapacak birimlerin tereddüdüne yer vermeyecek şekilde kolay ve anlaşılır olacak. Raporda sağlam ve yeterli olduğu tartışma götürür kanıtlar gösterilmeyecek. Raporlar mahremiyet kurallarını ihlal etmeyecek.