Yanlış karar sizi zora sokuyor

Pazar, 23 Mayıs 2010 - 05:00

2001 yılında girdiğimiz kooperatif evlerimizi yaptı, tapularımızı verdi ama projede olan sair yerleri mesela sosyal tesisleri yapmadı. Bunun için bazı ortaklar kooperatiften ayrıldı. Kooperatif yönetimi de ayrılan ortakların aidatlarını bizim ödememizi istiyor. Binamızda yönetici olduğu, apartmana kendi ihtilaçlarımız için aidat ödediğimiz halde bir de kooperatife ödüyoruz. Bunun hukuki yanı var mı? A.E.

Kooperatifler, ortaklarına ucuz ve kaliteli ürün sağlamak, veya kâr gayesi gütmeden mesken veya işyeri yapmak için kurulur. Sizinki mesken kooperatifi ama gerek sizinki ve gerekse sizinkine benzer pek çok kooperatif bu işi gelir kaynağı yapmaya, bundan menfaat sağlamaya çalışıyor. Neticede bir gün kooperatifin varlığı da katlanılamaz bir yük olmaya başlıyor. Şimdi sizin olayınıza bakalım. Bir kere kooperatif, ortakların ödeyeceği parayı ve sorumluluğunu artıracak kararları ancak genel kurulda alabilir. Yönetim kurulu ek ödeme talebinde bulunamaz, ortakların yükümlülüğünü artıramaz. Sizin kararınız ise ortaklar kurulundan çıkmamış, birileri, belki yönetim kurulu, belki tek başına başkan sizden para istiyor. Bunu ödemek zorunda değilsiniz. Sonra: Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Binaların tapusu alındıktan sonra artık sitenin veya binanın kooperatifle yönetimsel ilişkisi biter. Bu halde de yönetim için kooperatife para ödenmez. Kooperatife sadece (inşaat nedeni ile borç bitmişse) senelik küçük bir aidat ödenir. O da kooperatifin yönetim ihtiyacı kadardır. Bu durumda tapularını alan ortakların kooperatiften istifa ederek ortaklıktan ayrılması hukukidir ve hiçbir sorun yaşanmaması gerekir. Ancak böyle davranan bir kooperatif ortağı hakkında ihraç kararı verilerek mahkemece bu karar doğru kabul edilmiştir. Bu karar son derece hatalı bir karardır. Kooperatifin mantığına da genel hükümlerdeki mülkiyet hakkına da aykırı bir karardır. Elimde böyle bir karar olmasa istifa edin tavsiyesinde bulunacağım ancak bu çok yanlış karar mevcutken istifa tavsiyesinde bulunamıyorum. Dolayısı ile sizin durumunuzda olup kooperatifin baskısından kurtulma hakkına sahip kişiler ihtilaflar denizinde sürüklenip gidiyor. Ben sizin adınıza bu kararın değişmesini bekliyorum, zira bu karar bir ihtilafı halletmeyip tam tersine sınırsız bir ihtilaf yaratmaktadır.