Yargıçlar Sendikası Başkanı'ndan Gül, Erdoğan, Çiçek'e suç duyurusu

Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, 'Anayasayı ihlal' iddiasıyla Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan, Cemil Çiçek, Fahri Kasırga ve Mustafa Özyar hakkında suç duyurusunda bulundu

22 Ağustos 2014, Cuma 16:51
A A

Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu bugün, 10 Ağustos’ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakanlık Müsteşarı Fahri Kasırga, Resmi Gazete’yi yayımlayan ve Başbakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden Sorumlu Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürü Mustafa Özyar hakkında “Anayasayı ihlal” ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

T24 haber sitesinden Arzu Yıldız'ın haberine göre Eminağaoğlu dilekçesinde suç tarihinin başlangıcı olarak YSK’nın Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçlarını açıkladığı 15 Ağustos’u gösterirken suçun halen devam ettiğinin altını çizdi.

Erdoğan’ın YSK’nın kesin sonuçları açıkladığı 15 Ağustos’ta yasalara göre partisi ile ilişiğinin kesildiğini hatırlatan Eminağaoğlu, dilekçesinde şunlara dikkat çekti:

“Anayasa'nın 101/son maddesi karşısında, milletvekilliği sıfatı sona eren, bu nedenle başbakanlığı düşen, başbakanlığı düşmesi nedeniyle başkanı olduğu hükümeti düşen bir kişinin, düşen bu hükümetle yönetme iddiasında bulunması ve ayrıca mevcut anayasal düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmesi, daha önce sahip olduğu kamu gücünü kullanmaya devam etmesi, yukarıda ortaya konulduğu üzere çok açık bir anayasa ihlalidir ve anayasayı ihlal suçudur. Kamu gücünün, cebir ve şiddet gibi kullanılarak, anayasal düzenin fiilen uygulanmasının önlenmesine teşebbüs edilmesiyle dahi suç oluşmaktadır. Bu suça iştirak edenler yönünden de aynı durum söz konusudur.”

KENAN EVREN ÖRNEĞİNİ VERDİ

Eminağaoğlu dilekçesinde 12 Eylül Darbesi ile ilgili Ankara’da açılan davayı örnek olarak dilekçesine ekledi. Davanın 1980-1982 tarihlerinin yanı sıra Evren’in Cumhurbaşkanı seçildiği dönemi 1982-1983 yıllarını da kapsadığını ifade ederek şunları belirtti:

“12 Eylül yargılaması, 1982 Anayasasının Geçici 15’nci maddesi yürürlükten kaldırıldıktan sonra, 1980-1983 arasındaki dönem için yapılmış olup, o dava ve soruşturma, genel hükümler çerçevesinde TCY 146’ncı maddesinde düzenlenen suçla görevli ilk derece mahkemesinde yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır.

Kenan Evren 1982 yılında Anayasanın halkoylaması yoluyla kabulü üzerine, anayasa hükmü uyarınca o tarihten itibaren Cumhurbaşkanı seçilmiş olmasına rağmen, darbe dönemi olan 1980-1982 arasındaki dönem dışında, 1982-1983 arasında Cumhurbaşkanı olduğu dönem için bile, bu davada genel hükümlere göre yargılanmıştır.

5237 sayılı Yasa'nın 309’ncu maddesi kapsamındaki kalan bu olaydaki koşullar da 12 Eylül yargılamasından farklı değildir. Haklarında ihbarda bulunulan kişilerin genel hükümler çerçevesinde soruşturulmaları ve yargılanmaları gerekmektedir ki, geçmiş uygulamalara bakıldığında buna bir bir engel de bulunmamaktadır.”
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;