YARSAV'dan sert açıklama

YARSAV Yönetim Kurulu, dinlemelerin totaliter rejimlerde görüldüğünü ve hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu belirtti

YARSAV'dan sert açıklama

YARSAV Yönetim Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, "bazı hakim ve savcıların hukuk devleti ilkesinin geçerli olmadığı totaliter rejimlerde rastlanabilecek biçimde, dinleme ve teknik araçlarla izleme işlemine tabi tutulduğu" öne sürüldü.

Yargıç ve savcıların dinlenilmesiyle ilgili olarak bazı ilgililer hakkında suç duyurularında bulunulduğu anımsatılan açıklamada, "Soruşturmaların evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda tamamlanması ve Türkiye’nin kara kutusu TİB’in tüm engelleme girişimlerine karşın açılması, sadece YARSAV’ın değil, hukukun, bireylerin temel hak ve özgürlükleri ile yargı bağımsızlığının zaferi olacaktır" denildi.

'BASKI YÖNTEMİ BİÇİM DEĞİŞTİRDİ'

Bu gelişmelerin ardından Adalet Bakanlığı’nın, adalet müfettişlerince yapılan soruşturmaların azaldığını açıkladığı, ancak son 3 yılda yargıç ve savcıların sistematik bir şekilde dinlenildiği gerçeğini ifade etmediği anlatılan açıklamada, "Baskı yönteminin biçim değiştirdiği anlaşılmaktadır" denildi.

"Adalet Bakanlığının dinleme isteminde bulunduğu 56 yargıç ve savcıdan 46’sı hakkında ilişkilendirildikleri suçla ilgili delil bulunmaması nedeniyle soruşturmaya geçilmemesinin, dinlemelerin hukuk dışı olduğunu ortaya koyduğu" iddia edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

BAŞBAKAN'IN AÇIKLAMALARINA GÖNDERME

"Yargıç ve savcılar hakkında ve hatta yüksek mahkeme santrali de dahil olmak üzere yönteme uygun görüntüsü verilerek hukuk dışı dinleme kararlarıyla yargıç ve savcıların temel hak ve özgürlüklerinin hiçe sayıldığı, bu yolla baskı altına alınmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Bu biçimdeki dinleme kararlarının Adalet Bakanlığınca onaylandığının ve hukuk dışı bu yola devam edileceğine dair iradesinin de bir göstergesidir.

Sayın Başbakan’ın ’biz de dinlendik’ biçimindeki sanki yasa dışı dinlemeler demokrasilerde olağan kabul edilmeliymiş gibi yorumlanabilecek nitelikteki ve hukuka güven duygusunu zedeleyici açıklamaları, hukuk devletine ağır zarar tehlikesi içermekte olup, sorumlu makamdakilerin yakınma değil, çözüm üretme ve ilgililer hakkında gereğini yapma yükümlülükleri bulunduğu gözden uzak tutulmamalıdır.

Türk yargıç ve savcılarının sivil sesi YARSAV, hukukun üstünlüğüne olan saygısı ve inancı ile yargıya yöneltilen saldırılara karşı hukuk içindeki mücadelesini sürdürmekte kararlıdır."

3