Ön bilgilendirme verilmeden yapılan konut satışı geçersizdir!

28 Şubat 2017, Salı 05:00
AA
Son günlerde konut piyasasında bir hareketlilik var, ülkenin ekonomik geleceği inşaat sektörüne bağlanmış gibi... 
Muhakkak, inşaat sektörünün beslediği 40 farklı sektör var. Doğal olarak piyasayı temelden hareketlendirecek sektörlerin başında gelmektedir.

Projelerin birçoğu, maketten satış dediğimiz yöntemle, kanunda geçen ifadesi ile ön ödemeli konut satışı yöntemi ile yapılmaktadır.

Ancak maketten konut satışlarında hem tüketicilerin hem inşaat şirketlerinin bilmesi gereken çok önemli bir nokta bulunmaktadır: Ön Bilgilendirme Formu Zorunluluğu!

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 40. maddesine göre, “inşaat şirketleri tüketicilerle sözleşme yapmadan en az bir gün önce Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu vermek zorundadırlar.
Bu zorunluluk, tüketicilere dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Tüketiciler, ön bilgilendirme formu sayesinde, kendisine teklif edilen sözleşmeyi ve şartlarını en az bir gün boyunca inceleme ve düşünme imkânına sahip oluyorlar. Acele ile hareket etmemiş oluyorlar.

Ön Bilgilendirme Formu, neredeyse sözleşmede yer alacak bütün bilgileri içermek zorundadır: satıcının bilgileri, konutun vergiler dâhil toplam fiyatı, taksitli ise taksit sayısı, vade farkı, faiz oranı, teslim tarihi, teslimden sonra yönetim planı ile belirlenecek ortak alanların muhtemel giderleri, konutun tapu bilgileri, kat planı, mahal listesi, cayma ve sözleşmeden dönme hakkına dair bilgiler, tüketicinin ihtilaf durumunda başvurabileceği yerler ve hakları vs.


Ayrıca Ön Bilgilendirme Formu, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenmek zorundadır.

Ön Bilgilendirme Formunun en az bir gün önce verilmesi zorunluluğu, öğretide tam olarak 24 saat şeklinde anlaşılmaktadır. Yani, Perşembe günü saat 15’te verilen bir ön bilgilendirme formu için en erken Cuma günü saat 15’te sözleşme yapılabilir.

Bu örnekte, Cuma günü saat 11’de 24 saat henüz dolmadığı için sözleşme yapılamayacaktır.
Ön Bilgilendirme Formunu usulüne uygun verildiğini Satıcı ispatlamak zorundadır.

Peki, ön bilgilendirme hiç verilmezse, 24 saat geçmeden sözleşme yapılırsa veya ön bilgilendirme formunda zorunlu olan bilgiler bulunmazsa yapılacak sözleşmenin akıbeti ne olacaktır?

Bu durumda sözleşme tek taraflı olarak geçersiz olacaktır. Yani, satıcı sözleşmenin geçersizliğini ileri süremeyecek iken, tüketici dilediği zaman sözleşmenin geçersizliğini ileri sürerek o ana kadar ödediği bedeli faizi ile birlikte talep edebilir.