7000 gün prim ödeyip 60 yaşı doldurmanız gerekiyor

18 Kasım 2012, Pazar 05:00
AA

Soru: Mayıs 1978 doğumluyum. Ağustos 2002’de SSK’lı oldum. Emeklilik yaşımın ve prim sayımın kaç olacağını öğrenebilir miyim? Sıttık PARLAKYILDIZ

Cevap:
7000 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız Mayıs 2038’de emekli olabilirsiniz.

Uzman ve usta öğretici borçlanma bedelini bir ay içinde ödemek zorunda

Soru:
Babam 1 Nisan 1960 doğumlu. 23 Aralık 1982’de SSK’lı oldu. 2075 gün primi var. Askerlik ve borçlanması duruyor. 3600 günden emekli olabilir mi? 3600 güne tabi mi? Halen uzman usta öğretici olarak bir kurumda çalışıyor. Torba yasadan faydalanıp 913 gün borçlandı. Yalnız bedelini yatırmadı. 913 günü istediği zaman yatırabilir mi? Ne zaman emekli olur? Aynur MERCAN

[[HAFTAYA]]

Cevap:
6111 sayılı Yasa’nın 52’nci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 31’inci maddesi, ‘Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanlar, bu durumlarını milli eğitim il veya ilçe müdürlüklerince belgelendirmeleri kaydıyla, bu çalışmalarından dolayı ay içinde 30 günden eksik kalan sürelerini kendileri veya hak sahipleri aracılığıyla borçlanabilirler. Borçlanılan bu süreler 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigorta süresi sayılır’ hükmünü içermektedir. Bu hükme göre; uzman ve usta öğretici olarak çalıştığı dönemdeki ay içinde 30 günden az olan süreleri borçlanarak kazanabilir. Ancak borçlanma neticesinde hesaplanan primin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Babanız ilk borçlanmada süreyi kaçırmış. Tekrar borçlanma talebinde bulunarak, hesaplanan prim borcunu bir ay içinde ödemesi halinde 913 gün kazanabilir. Babanız yaş haddinde emekli olmak için 15 yıl sigorta, 3600 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabi. Primini 3600 güne tamamlaması şartıyla, 1 Nisan 2020’de emekli olabilirler.

49 yaşınızı dolduruyorsanız emekli olabilirsiniz

Soru:
9 Eylül 1985’te SSK’lı oldum. 8000 gün primim var. Ne zaman emekli olabilirim? Harun KUTLU

Cevap:
25 yıl sigorta, 5300 gün prim ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Diğer şartları sağladığınızdan, 49 yaşınızı doldurduğunuz zaman emekli olabilirsiniz.

Düşük kazanç üstünden prim ödendikçe emekli aylığı düşüyor

Soru:
1969 doğumluyum. 8046 gün primim var Prim ne kadar çok olursa, emekli maaşı o kadar düşük olacak deniyor. Bu doğru mu? Mehmet KARADAĞ

Cevap:
Söylenenin doğru olup olmadığı, üstünden prim ödenen kazanç tutarına göre değişir. 1 Ekim 2008’den sonra asgari ücret üstünden prim ödeyenlerin çalıştıkça emekli aylığında az da olsa azalma oluyor. 1 Ekim 2008’den sonra prime esas kazancın alt sınırı (940.50 lira) üstünden ödenen prim gün sayısı arttıkça, emekli aylığındaki düşüş de artıyor. Bu yönüyle söylenen doğru. Ancak, 1 Ekim 2008’den sonra sosyal güvenlik sisteminde, prime esas kazancın üst sınırından (6.113.25 lira) veya üst sınıra yakın bir tutar (örneğin; 4- 5 bin lira) üstünden prim ödeyerek, ne kadar çok kalınırsa emekli aylığı da o kadar artar.

Hamilelikte periyodik kontroller için ücretli izin verilmesi zorunlu

Soru:
16 haftalık hamileyim. Bu zamana kadar rutin doktor kontrollerime hep gittim. Yalnız bugün patronum beni çağırarak rutin kontrollerime bir daha izin vermeyeceğini ve izin istediğimde işi bırakmam gerektiğini söyledi. Hamilelik haklarım nedir? Kübra ORDULUOĞLU

Cevap:
4857 sayılı İş Kanunu’nun 74’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası ‘hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir’ hükmünü içermektedir. Yasanın bu hükmüne göre; işveren, çalışanına hamileliği süresince periyodik doktor kontrolleri için izin vermek zorundadır. İşverenin hamileliğiniz nedeniyle doktor kontrolü için izin vermemesi, size iş akdinizi haklı nedenle fesih hakkı verir. Bu nedenle iş akdinizi feshederek işten kıdem tazminatı alarak ayrılabilirsiniz.

Dul aylığı alırken evlenene sadece Emekli Sandığı çeyiz yardımı öder

Soru:
36 yaşındayım. Eşim 3 yıl önce vefat etti. 2 çocuğumla birlikte eşimden aylık alıyoruz. Evlenmeyi düşünüyorum. Sigorta bana çeyiz parası verir mi? E. GÜVEN

Cevap:
Hangi kurumdan çeyiz yardımı aldığınızı belirtmemişsiniz. Evlendiğinizde çeyiz yardımı alıp alamayacağınız eşinizin tabi olduğu sosyal güvenlik kurumuna göre değişir. Şayet Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alıyorsanız evlenmeniz halinde 12 aylık tutarında çeyiz yardımı alabilirsiniz. SSK veya Bağ-Kur’dan dul aylığı alıyorsanız, çeyiz yardımı alamazsınız. Bu durum yasalar arasındaki farktan kaynaklanıyor.

Primi yeterli olanın başlangıçtan sonraki askerliğini borçlanması anlamsız

Soru:
Haziran 1968 doğumluyum. Eylül 1984’te SSK’lı oldum. 6000 gün primim var. 18 ay olan askerliğimi borçlanarak emeklilik yılımı geriye çekebilir miyim? Ne zaman emekli olurum? Metin ARAS

Cevap:
Sorunuzdan askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptığınız anlaşılıyor. Sigorta başlangıç tarihinden sonra yapılan askerliğin borçlanılması, sadece primi artırır. Sigorta başlangıç tarihini geri çekerek, emekli olma şartlarını değiştirmez. Askerliğinizi başlangıçtan sonra yaptığınızdan, borçlanma başlangıcınızı geri çekmez. Priminiz de yeterli olduğundan, askerliğinizi borçlanmanıza gerek yok. 25 yıl sigorta, 5225 gün prim ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de Haziran 2016’da emekli olabilirsiniz.